fbpx

Samen veranderen 2022

Samen veranderen 2022 – Anders werken aan maatschappelijke transities

Prof. dr. Jaap Boonstra is uw dagvoorzitter en inleider

HCB Congres
3 juni 2022 10.00 uur – 16.15 uur
Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

Maatschappelijke vraagstukken vragen om een integrale benadering om de complexiteit ervan te kunnen doorgronden en deze op waarde te schatten. Quick fixes bestaan niet als het om transities gaat op domein overstijgende vraagstukken rondom wonen, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.

Antwoorden, oplossingen, geitenpaadjes en andere manieren van werken vind je daarom steeds vaker over de grenzen van individuele organisaties heen. Zonder samenwerking, een meervoudig kijken naar de gezamenlijke ambities en een open mindset zijn maatschappelijke transities gedoemd te blijven hangen in fraaie bewoordingen en geduldig papier.

Hoe kunt u dan wel duurzaam werken aan maatschappelijke transities met uw partners? Hoe verandert u samen en behaalt u de gezamenlijke doelstellingen? En wat vraagt dat van uw organisatie, uw medewerkers en van u zelf?

Op 3 juni 2022 kijken diverse sprekers uit verschillende maatschappelijke organisaties samen met u en onder leiding van prof. Jaap Boonstra naar manieren om tot geslaagde veranderingen en betere onderlinge samenwerkingen te komen. Zodat u en uw partners samen optimaal bijdragen aan een goed leefklimaat waarin burgers veilig, gezond en vertrouwd kunnen samenleven.

Een greep uit de thema’s

 • Samen spelend veranderen voor leefbare, veilige en gezonde wijken
 • Veerkracht organiseren in en buiten de organisatie
 • Duurzame transities realiseren op de gebieden veiligheid, wonen en gezondheid
 • Samen anders werken aan maatschappelijke uitdagingen en transities

Keynotespeakers

 • Prof. dr. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona, professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business) en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit
 • Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur bij Rochdale
 • Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland
 • Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange | Strategy and Change en auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflict eren’
 • Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Nationale Politie

Voor wie bestemd?
Bestuurders, management en directie, verandermanagers, teamleiders, beleidsmedewerkers en onderzoekers werkzaam op het gebied van zorg, gezondheid, wonen, veiligheid en leefbaarheid, sociale zaken en welzijn bij maatschappelijke organisaties, overheden, wetenschap en advisering.

In 1 dag praten topsprekers u bij op het thema Samen Veranderen – Anders werken aan maatschappelijke transities. Met hen bespreekt u de lessen op dit gebied.

Welke fundamenten biedt de theorie en wat kunnen we leren van de praktijkverhalen over wonen, leefbaarheid, veiligheid en gezondheid? Hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen op 3 juni 2022 in Amersfoort?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Karen den Hertog
hoofd van de afdeling Gezond Leven van GGD Amsterdam-Amstelland
Vanaf 2008 heeft zij bij de gemeente Amsterdam verschillende programma's geleid, gericht op complexe problemen in het sociale domein.
Jan-Kees Helderman
hoogleraar Sociaal beleid en bestuur
Prof. dr. Jan-Kees Helderman is hoogleraar Sociaal beleid en bestuur aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit
Elleke van Gelder
Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie
Elleke van Gelder is sinds 2007 werkzaam als ‘andersdenkende’ binnen de politieorganisatie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het onderwerp sociale innovatie.
Hester van Buren
voorzitter Raad van Bestuur
Vanaf mei 2010 maakt Hester deel uit van de Raad van Bestuur van Rochdale en vanaf 2015 is zij als voorzitter het gezicht van Rochdale, een rol waarin zij haar jarenlange ervaring in en kennis van de volkshuisvesting samenbrengt.
Shirine Moerkerken
Interventiekundige
Op complexe maatschappelijke vraagstukken heb ik geen antwoord, maar wel een zoekstrategie die leidt tot antwoorden.
Jaap Boonstra
hoogleraar Organisatiedynamiek
Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona en werkt daarnaast als professor Organisatieverandering bij WU (Vienna University of Economics and Business).

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Samen veranderen in het publieke domein
Opening van de dag door prof. Jaap Boonstra, hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business & Law School in Barcelona

10.15 uur Eigenwijze transformaties
Prof. dr. Jan-Kees Helderman, hoogleraar Sociaal beleid en bestuur , Radboud Universiteit
“The product of people working together, gathering information, projecting hypothetically, listening to experts, and debating positions. It is messy, frustrating, too often ill-fated work. But it may the best we have”
(John Dewey, 1927, The Public and its Problems)
• Kritieke transformaties in het sociaal domein
• Onzekerheid, wederzijdse afhankelijkheid en dynamische complexiteit
• Een Pragmatisch perspectief; leren door te proberen
• Organisatorische knelpunten adresseren op het juiste niveau

10.55 uur Koffiepauze

11.20 uur Van Binnen naar Buiten
Elleke van Gelder, Ontwikkelaar en ontwerper Sociale Innovatie, Politie Nederland
Wat vraagt anders werken van uw medewerkers en hoe kom je daar?

11.40 uur Praktijkverhaal ‘Veerkracht & veiligheid organiseren in buurten en wijken’

12.00 uur Waar moet je rekening mee houden bij samen veranderen?
Jaap Boonstra
Bij veranderen als spel gaat het niet om een wedstrijd met winnaars en verliezers, maar om spelers die samen aan een toekomst werken en duurzame veranderingen realiseren. Waar moet je als maatschappelijke organisatie rekening mee houden in het samenspel met de diverse partners en partijen? Met welke dynamieken krijg je te maken als organisatie en als professional? Jaap Boonstra behandelt de diverse randvoorwaarden en laat zien hoe je als organisatie je kunt kwalificeren voor de toekomst.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Praktijkverhaal ‘Een veerkrachtiger en gezonder leven voor alle Amsterdammers’
Karen den Hertog, Hoofd afdeling Gezond Leven bij de Gemeente Amsterdam
en MT-lid GGD Amsterdam-Amstelland
Een complex probleem los je niet op met eendimensionale oplossingen. In de Amsterdamse aanpak om obesitas tegen te gaan ligt de focus zowel op het individu als op diens sociale en fysiek-economische omgeving. De gemeente en GGD hebben met talloze maatschappelijke partners en communities geleerd dat je samen zo’n groot probleem aanpakt door groot te denken en klein te beginnen. Lessons learned gaan onder andere over het kaderen van het probleem, het beginnen in de wijken waar de opgaven het grootst zijn en het constant de vinger aan de pols houden en acteren op wat je voelt. Investeren in het trainen van professionals, vrijwilligers en beleidsmakers is nodig opdat zij anders gaan handelen om ook andere resultaten te krijgen.

14.00 uur Tegenspel benutten
Shirine Moerkerken, Interventiekundige bij Strange
Hoe zet je conflict functioneel in bij het verder brengen van complexe maatschappelijke vraagstukken? Hoe kun je ingrijpen bij een zogenaamd disfunctioneel conflict en zet je dit om in een functioneel conflict? Met haar andere kijk op conflicten en ervaringen in maatschappelijke organisaties laat Shirine Moerkerken zien hoe conflicten tussen mensen in organisaties ontstaan en de boel vastzetten en hoe je ruimte kunt maken voor verandering door niet weg te lopen voor conflict.

14.40 uur Theepauze

15.10 uur Praktijkverhaal ‘Samen de buurt maken’
Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur Rochdale, bestuurslid Aedes
Het moet niet uitmaken waar je woont of opgroeit. Overal moet je volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving. Rochdale zet alles op alles voor sterke buurten, waar je veilig en prettig kunt wonen en iedereen toegang heeft tot goede voorzieningen. Hester van Buren vertelt hoe Rochdale dat doet en op welke manier de woningcorporatie samenwerkt met buurtbewoners en maatschappelijke organisaties.

15.40 uur Impact hebben in verandering
Jaap Boonstra

16.15 uur Afsluiting en borrel

HCB Congres
3 juni 2022
10.00 uur - 16.15 uur
Leerhotel Het Klooster
Amersfoort

De kosten voor dit HCB Congres bedragen € 595,- (ex btw) inclusief de presentaties (worden nagezonden), consumpties, lunch en borrel.

Bij gelijktijdige inschrijving van 3 of meer personen betaald u vanaf de 3e deelnemer € 545,- (ex btw) inclusief de presentaties (worden nagezonden), consumpties, lunch en borrel.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen slechts €495,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 595,-) bij inschrijving voor dit congres.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor het congres. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

HCB organiseerde een uitstekende driedaagse over de ontwikkelingen in het reflectief toezicht. Door de opzet, omvang en opstelling was een een goede interactie mogelijk met elkaar en met de sprekers. Het is heel goed om dit regelmatig te doen: open reflecteren op de ontwikkeling van het toezicht in je praktijk en vertrouwelijk delen met anderen waar je dan tegen aanloopt. Ook de sprekers waren niet huiverig voor dilemma's, daar ontstaat reflectie en leren!

De nationale directeurendag voor kinderopvang en onderwijs (NDKB2018) heeft mij geïnspireerd om in de samensmelting van opvang en onderwijs een koers uit te zetten. Een combinatie van theorie, voorbeelden en uitwisseling met collega's is zeer waardevol. Wat doe je al goed, wat kan beter, wat kan/moet totaal anders, etc. Je gaat er heen met vragen en komt vol inspiratie terug met andere vragen waar je vervolgens mee aan de slag kunt gaan. Heel waardevol en niemand mag deze dag missen!

Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader.

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  3 juni 2022 10:00
 • Eind datum
  3 juni 2022 16:15
 • Locatie
  Daam Fockemalaan 10, 3818 KG, Amersfoort
Partners