fbpx

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022

Inventariseer de behoefte aan standplaatsen, neem deze op in een woonvisie en leg deze vast in prestatieafspraken

3-daagse HCB-Cursus

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Donderdag 27 januari, 3 februari en 17 februari 2022
9.30 uur – 16.30 uur

-> Ook online tickets verkrijgbaar

I.s.m. RONT Management Consultants, Be Flex, VLC Projectbegeleiding & Beheer, Cojura en Forticon

Tijdens deze cursus leer je:

* Op welke manier je de huisvesting organiseert van woonwagenbewoners
* Wat het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken voorschrijft
* Hoe je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens vertaald naar de praktijk
* Op welke manier je de woonbehoeften inventariseert onder woonwagenbewoners en waar je rekening mee moet houden bij de aanleg van standplaatsen
* Wat de taken zijn van de gemeente en woningcorporatie(s)
* Op welke manier je toezicht houdt op woonwagenlocaties en handhaaft indien nodig

Docenten zijn:

 • Frank van Summeren,
  Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus omgang met woonwagenlocaties en de cursus huisvesting arbeidsmigranten
 • Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex BV, projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de Gemeente Tiel, projectleider Huisvesting arbeidsmigranten Regio Rivierenland, de regio die door het aanjaagteam, vijf ministeries en het Rijksvastgoedbedrijf is aangewezen als de pilotregio van Nederland. Daarnaast was hij docent bij de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator en adviseert en begeleidt hij gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners, woonarkbewoners en arbeidsmigranten
 • Murat Alkiliç, jurist bij Cojura, al 15 jaar gespecialiseerd in woonwagenzaken
 • Geert van Loosdrecht, Projectmanager woonwagenzaken, VLC Projectbegeleiding & Beheer. Geert heeft al 18 jaar ervaring met de (her)inrichting van woonwagenlocaties in de rol als projectleider nieuwbouw/herinrichting en technisch adviseur
 • Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon. Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk 2022
In Nederland heeft het overgrote deel van de gemeenten een of meerdere woonwagenlocaties. In totaal gaat het om bijna 8.000 standplaatsen verspreid over ruim 250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties dat voorheen door verschillende gemeente werd toegepast is sinds 2018 niet meer doorgestaan. Gemeenten en woningcorporaties dienen zodoende in overleg met woonwagenbewoners te gaan om de behoefte aan standplaatsen te inventariseren en de planning van nieuwe standplaatsen op te nemen in de woonvisie en te concretiseren door middel van prestatieafspraken.

Bestemd voor
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Provincies
– Zorg- en welzijnsinstellingen
– Veiligheidshuizen
– Regionale Informatie en Expertise Centra
– Regionale Omgevingsdiensten
– Politie
– Openbaar Ministerie

Tijdschema modules cursus
09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur  Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  uur  Lunchpauze
13.30  uur  Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30  uur  Afsluiting van de dag

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 27 januari 2022 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

NB Coronaproof deelnemen! Lees hier wat we doen om u veilig en vertrouwd te kunnen laten deelnemen.

 

Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk vj 2022
2.295,00
Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk vj 2022 (oud deelnemer)
2.145,00
Online ticket - Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk vj 2022
2.145,00
Online ticket - Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk vj 2022 (oud deelnemer)
2.145,00
Peter van den Bogaert
Projectmanager en Managing Director
Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners.
Geert van Loosdrecht
consultant en projectleider
Verzorgen ondersteuning in de beheer- en onderhoud sector, specialisatie huisvesting bijzondere doelgroepen
Murat Alkiliç
zelfstandig jurist
Murat Alkilic werkt sinds 2004 als zelfstandig jurist op het gebied van het privaatrecht. Sinds 2008 is Murat steeds actiever in het (juridisch en beleidsmatig) adviseren van gemeentes inzake woonwagenzaken.
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.
Jeroen Kemna
projectmanager
Jeroen Kemna, projectmanager bij Be Flex en projectmanager huisvesting arbeidsmigranten bij de gemeente Tiel, voormalig docent op de opleiding beleidsmedewerker volkshuisvesting en de opleiding overlastcoördinator.

Module 1 Normalisatie woonwagenlocaties

Normalisatie van woonwagenlocaties
- Wat schrijft het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor?
- Hoe kun je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens vertalen naar de praktijk?
- Op welke manier je inventariseer je de woonbehoefte onder woonwagenbewoners?
- Wat de taken zijn van de gemeente en de woningcorporatie(s)?
- Hoe kun je lokaal beheer en onderhoud organiseren?
- Hoe ga je om met illegale in gebruik name van gemeentegronden en niet vergunde opstallen?
- Hoe creëer je een goede verhouding tussen huur- en koopstandplaatsen? Hoe kun je de standplaatsen verkopen aan de zittende huurders?
- Hoe betrek je woonwagenbewoners bij de besluitvorming? Hoe creëer je draagvlak?
- Hoe zorg je voor geschikte huisvesting voor woonwagenbewoners?
- Wat is het alternatief voor het gedateerde uitsterf- en afbouwbeleid?
- Op welke manier normaliseer je de situatie op een woonwagenlocatie?

Woonwagenbewoners
- Wat is de aard en omvang van woonwagenbewoners in Nederland?
- Wat zijn de verschijningsvormen van woonwagenlocaties?
- Welke cultuur hangen woonwagenbewoners aan?
- Hoe kan de woonwagencultuur worden behouden en beschermd tegen uitsterven?
- Op welke manier ga je om met woonwagenbewoners en treed je met hun in contact?
- Hoe betrek je woonwagenbewoners bij besluitvorming?

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de cursus Omgang met woonwagenlocaties
Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra, arbeidsmigranten en krachtwijken, heeft meer dan 100 woonwagenlocaties ‘genormaliseerd’
Piet Assendorp, voorzitter van de Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland

Module 2 Aanleg en herinrichting van woonwagenlocaties

Woonvisie, overdracht en toewijzing
- Wat is benodigd voor de woonvisie?
- Wat zijn de taken van de gemeente en woningcorporatie(s)?
- Hoe kom je tot gewogen toewijzingsregels in relatie tot het afstammingsbeginsel?
- Op welke manier kun je de woonwagenlocatie(s) overdragen aan corporatie(s)?

Aanleg en herinrichting woonwagenlocaties
- Hoe kun je een bestaande woonwagenlocatie herinrichten?
- Hoe kom je tot de aanleg van een nieuwe woonwagenlocatie?
- Wat benodigd is voor de aanleg van standplaatsen?
- Waar dien je zoal rekening mee te houden?
- Hoe verplaats je een woonwagen?
- Wat is het programma van eisen bij de aanschaf van huurwoonwagens?
- Hoe kun je het lokaal beheer en onderhoud organiseren?
- Wat zijn de eisen voor brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit?

Juridische zaken rond woonwagenlocaties
- Hoe leg je afspraken tussen de gemeente, corporatie(s) en woonwagenbewoners juridisch vast?
- Welke onderdelen dienen te zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?
- Waar moet je aan denken bij de verkoop van standplaatsen aan zittende huurders?
- Wat dient er zoal in de koopovereenkomst te zijn opgenomen?
- Welke werkzaamheden dienen te zijn verricht alvorens de verkoop van start kan gaan?

Geert van Loosdrecht projectmanager woonwagenzaken bij VLC Projectbegeleiding & Beheer, heeft al 18 jaar ervaring met de (her)inrichting van woonwagenlocaties
Murat Alkiliç, jurist bij Cojura, al 15 jaar gespecialiseerd in woonwagenzaken

Module 3 Complexe problematiek op woonwagenlocaties

Complexe problematiek bij woonwagenbewoners
- Hoe verkrijg je zicht op woonwagenlocaties die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de buitenwereld onttrekken?
- Met welke complexe problematiek hebben woonwagenbewoners te maken?
- Hoe breng je de zelfredzaamheid van woonwagenbewoners in kaart?
- Welke woonwagenbewoners zijn/wel niet zelfredzaam?
- Op welke manier kan de zelfredzaamheid van woonwagenbewoners worden bevorderd?
- Op welke manier ga je om met woonwagenbewoners waar sprake is van complexe meervoudige problematiek?
- Hoe kun je dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen?
- Hoe grijp je in als de situatie stagneert?

Voorkoming escalatie
- Wanneer is er sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek?
- Wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van betrokken partijen bij escalatie?
- Wie doet wat wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Toezicht en handhaving
- Hoe organiseer je het toezicht en de handhaving op een woonwagenlocatie?
- Op welke manier kun je een opeenstapeling van fysieke en sociale problematiek op woonwagenlocaties voorkomen?
- Hoe kun je misstanden op woonwagenlocaties aanpakken?

Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de cursus Omgang met woonwagenlocaties
Peter van den Bogaert, projectmanager bij Forticon

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
donderdag 27 januari 2022, donderdag 3 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022
9.30 uur - 16.30 uur met lunch

De kosten voor deze 3-daagse HCB-Cursus bedragen € 2.295,- (ex btw) inclusief consumpties, digitaal lesmateriaal en 3 keer een gezamenlijke lunch.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €2.145,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 2.295,-) bij inschrijving voor deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Onlangs heb ik deelgenomen aan de 3-daagse cursus ‘Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk’. Een zeer leerzame training, breed opgezet, gegeven door mensen met jarenlange praktijkervaring. Mooi om van mede cursisten te horen dat we ieder voor zich zijn begonnen (nadat jarenlang het uitsterfbeleid werd gehanteerd) om weer te bouwen aan een toekomst voor woonwagenbewoners. In de training was veel ruimte voor vragen. Zo leerde je niet alleen van diegenen die de training gaven, maar ook van elkaar. Waarom zelf het wiel uitvinden wanneer je ook gebruik kunt maken van de kennis die er reeds is. Diegenen die de training verzorgden, blijven ook na de training bereikbaar voor het stellen van vragen. Met hun gezamenlijke jarenlange kennis hebben ze mij veel bagage meegegeven om mee te nemen bij het werk dat ik nu voor onze woonwagenbewoners mag doen.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  27 januari 2022 9:30
 • Eind datum
  17 februari 2022 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners