fbpx

Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023

Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023

Hybride HCB Cursus

9 november 2023        Online via MS Teams van 13.00 – 16.30 uur
16 november 2023     Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag van 9.30 – 16.30 uur met lunch
30 november 2023     Online via MS Teams van 13.00 – 16.30 uur

Meer weten over deze HCB Cursus? Doe maandag 9 oktober mee met de online voorlichtingsbijeenkomst (via MS Teams) van 14.00 uur – 14.45 uur. Meld je aan door een email te sturen naar info@haagscongresbureau.nl. Graag tot dan!

Deelnemers vanuit de politie kunnen deelnemen tegen 3 voor 2-tarief: Indien u 3 deelnemers tegelijkertijd inschrijft betaalt u er voor 2. Bij uw inschrijving vermeld u ‘CODEPOL3V2’.

Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie

Regelmatig ontstaat er ergens in Nederland ophef binnen een gemeenschap. De oorzaken zijn divers, variërend van een pandemie, de politieke besluitvorming omtrent stikstof, een gewapend conflict in het buitenland, een terugkerende zedendelinquent of een ontuchtzaak, een liquidatie, een gezinsdrama, een incident met een verward persoon, een sinterklaasoptocht, de samenkomst van haatpredikers tot de komst van een asielzoekerscentrum. Een dergelijke gebeurtenis kan leiden tot vergaande spanningen in de gemeenschap met mogelijk grote gevolgen voor de openbare orde en veiligheid. Om te voorkomen dat een gebeurtenis escaleert is het van belang om hier adequaat op te anticiperen.

Tijdens de 3-daagse cursus omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie leer je:

 • Hoe je maatschappelijke onrust en polarisatie (waar mogelijk) voorkomt en (waar nodig) bestrijdt
 • Op welke manier je adequaat reageert op een situatie die dreigt te escaleren
 • Hoe je omgaat met spanningen in de gemeenschap
 • Op welke manier je maatschappelijke onrust als gevolg van een (dreigende) gebeurtenis kunt voorkomen dan wel beheersen
 • Hoe je hardnekkige geruchten (die berusten op onwaarheden) ontkracht

Bestemd voor

Deze 3-daagse cursus is speciaal ontwikkeld voor adviseurs openbare orde en veiligheid, adviseurs crisisbeheersing en rampenbestrijding en adviseurs (crisis)communicatie bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Veiligheidsregio’s
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Provincies
 • Ministeries

 Jouw investering

De investering voor deze 3-daagse cursus bedraagt € 1.495,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch tijdens de 2e Module.

 Docententeam

 • Otto Adang, hoogleraar veiligheid en collectief gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen en lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de Politieacademie.
 • Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de HCB cursus omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie.
 • Toon Ruiken, operationeel expert, officier van dienst en hulpofficier van justitie bij de Nationale Politie eenheid Oost-Nederland.
 • Jan van der Grinten, Advocaat bestuursrecht bij Van Doorne

 Mogen wij u verwelkomen vanaf 9 november 2023 bij deze hybride HCB Cursus?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

 

Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023
1.495,00
Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023 (oud deelnemer HCB)
1.395,00
Toon Ruiken
Operationeel Expert, Officier van Diens, Hulpofficier van Justitie
Vanaf 1998 ben ik als leidinggevende werkzaam bij de politie. Deze functies heb ik vervult vanaf verschillende locaties. Mijn huidige werkplek is binnen de Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost Gelderland, team Achterhoek Oost. Vanuit mijn huidige functie wordt ik eveneens ingezet als Officier van Dienst Politie en Hulpofficier van Justitie.
Otto Adang
Bijzonder hoogleraar Veiligheid en Collectief gedrag en lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing
Otto Adang is per 1 april 2016 bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Veiligheid en collectief gedrag. Adang is sinds 2004 lector Openbare Orde & Gevaarbeheersing aan de Politieacademie.
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.
Jan van der Grinten
Advocaat, adviseur
Jan is 25 jaar advocaat in de overheidspraktijk. Hij is een echte bestuursrechtelijke litigator. Jan staat overheden, bedrijven en instellingen bij in bestuursrechtelijke zaken over diverse onderwerpen.

Module 1 Maatschappelijke onrust en polarisatie (9 november 2023)

Maatschappelijke onrust en polarisatie
- Wat is de aard en omvang van maatschappelijke onrust en polarisatie in Nederland?
- Welke verschijningsvormen van maatschappelijke onrust en polarisatie doen zich voor?
- Hoe ontstaan maatschappelijke onrust en polarisatie?
- Wanneer is er sprake van maatschappelijke onrust en/of polarisatie?
- Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van maatschappelijke onrust en/of polarisatie?
- Hoe kan maatschappelijke onrust en/of polarisatie tijdig worden herkend?
- Op welke manier kan maatschappelijke onrust en polarisatie worden tegengegaan?
- Hoe kunnen oplopende spanningen in de gemeenschap leiden tot maatschappelijke onrust?
- Hoe kan maatschappelijke onrust en polarisatie ontaarden in verstoring van de openbare orde?
Frank van Summeren, RONT

Module 2 Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie (16 november 2023)

Collectief gedrag in relatie tot openbare orde handhaving
- Hoe komt collectief gedrag tot stand?
- Op welke manier kan collectief gedrag onbedoeld bijdragen aan grootschalige ongeregeldheden en openbare orde verstoringen?
- Hoe kunnen collectieve geweldsuitbarstingen worden voorkomen?
- Op welke manier kunnen gebeurtenissen worden vermeden die heftige verontwaardiging oproepen?
- Hoe kan groepen de ruimte worden gegeven om op een niet gewelddadige wijze uiting te geven aan gevoelens van verontwaardiging?
- Op welke manier kan de gelegenheid worden beperkt om ongestraft geweld te plegen?

Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie in de praktijk
- Waarom moet jij je voorbereiden op een mogelijke ontwrichtende gebeurtenis waarmee je te maken kunt of zult krijgen?
- Met welke gebeurtenissen (dreigende) incidenten (pandemie, ongeval met gevaarlijke stoffen, ongewenste terugkeer zedendelinquent, ernstig geweldsmisdrijf veelpleger, onverwachte terugkeer jihadist, ernstig ongeval persoon met verward gedrag) kun je te maken krijgen?
- Op welke manier bereid jij je voor op een mogelijke polariserende gebeurtenis die kan ontaarden in maatschappelijke onrust?
- Hoe beperk je de impact van een mogelijke polariserende gebeurtenis?
- Welke maatregelen tref je om de kans op een polariserende gebeurtenis te reduceren en de mogelijke gevolgen daarvan te beperken?
- Op welke manier informeer je de gemeenschap over de oorsprong, omvang en de (mogelijke) gevolgen van een polariserende gebeurtenis?
- Op welke manier bepaal je de aard, omvang en de impact van de mogelijke polariserende gebeurtenis?
- Hoe stel je de essentie vast van de mogelijke polariserende gebeurtenis?
- Hoe verzorg je de communicatie bij een polariserende gebeurtenis om de gemoederen in de gemeenschap te bedaren?
- Wat komt er op je af na afloop van de polariserende gebeurtenis en hoe ga je hiermee om?

Wet- en regelgeving
- Wat is relevante wet- en regelgeving inzake de aanpak van maatschappelijke onrust en polarisatie?
- Wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden ten aanzien van het waarborgen van de openbare orde en veiligheid?
- Welk juridisch instrumentarium heb je tot jouw beschikking om openbare orde verstoringen als gevolg van maatschappelijke onrust en polarisatie aan te pakken?
- Wat zijn de juridische (on)mogelijkheden met betrekking tot demonstraties?

Prof. dr. Otto Adang, Politieacademie en Rijksuniversiteit Groningen, Frank van Summeren, RONT, Jan van der Grinten, Van Doorne en Toon Ruiken, Nationale Politie, Eenheid Oost Nederland

Module 3 Weerbare gemeenschap (30 november 2023)

Weerbare gemeenschap
- Wat kenmerkt een weerbare gemeenschap?
- Op welke manier wordt een gemeenschap weerbaar tegen polarisatie?
- Waar moet je aan voldoen om veerkrachtig te anticiperen op een mogelijke polariserende gebeurtenis?
- Welke competenties (leiderschap, cultuur, houding en gedrag) spelen een rol binnen een veerkrachtige gemeenschap?
- Op welke manier kan het zelflerend vermogen dat bijdraagt aan de weerbaarheid worden verbeterd?
- Wat kan worden geleerd van polariserende gebeurtenissen uit het verleden om de weerbaarheid van de gemeenschap (in de toekomst) te vergroten?
- Wat zijn praktische handvatten om de weerbaarheid van de gemeenschap te bevorderen?

Anticiperen op desinformatie
- Wat is de invloed van desinformatie?
- Op welke manier wordt opzettelijk misleidende informatie verspreid om de publieke opinie te beïnvloeden?
- Hoe ga je om met desinformatie?
- Hoe ontkracht je hardnekkige geruchten (die niet op waarheid berusten)?
- Op welke manier kun je voorkomen dat desinformatie leidt tot spanningen in de gemeenschap?
- Welke mogelijkheden zijn er om te anticiperen op desinformatie om maatschappelijke onrust en polarisatie te voorkomen dan wel te beheersen?

Frank van Summeren, RONT

Hybride HCB Cursus
9 november 2023       Online via MS Teams van 13.00 - 16.30 uur
16 november 2023     Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag van 9.30 - 16.30 uur met lunch
30 november 2023     Online via MS Teams van 13.00 - 16.30 uur

De kosten voor deze 3-daagse HCB-Cursus bedragen € 1.495,- (ex btw) inclusief digitaal lesmateriaal en op 16 november een gezamenlijke lunch en consumpties.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €1.395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 1.495,-) bij inschrijving voor deze cursus.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Onlangs heb ik deelgenomen aan de 3-daagse cursus ‘Omgang met woonwagenlocaties in de praktijk’. Een zeer leerzame training, breed opgezet, gegeven door mensen met jarenlange praktijkervaring. Mooi om van mede cursisten te horen dat we ieder voor zich zijn begonnen (nadat jarenlang het uitsterfbeleid werd gehanteerd) om weer te bouwen aan een toekomst voor woonwagenbewoners. In de training was veel ruimte voor vragen. Zo leerde je niet alleen van diegenen die de training gaven, maar ook van elkaar. Waarom zelf het wiel uitvinden wanneer je ook gebruik kunt maken van de kennis die er reeds is. Diegenen die de training verzorgden, blijven ook na de training bereikbaar voor het stellen van vragen. Met hun gezamenlijke jarenlange kennis hebben ze mij veel bagage meegegeven om mee te nemen bij het werk dat ik nu voor onze woonwagenbewoners mag doen.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  9 november 2023 13:00
 • Eind datum
  30 november 2023 16:30
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners