fbpx

Juridische Update 2021

Juridische Update 2021

In 3 middagen bent u weer op de hoogte als overheidsjurist of juridisch adviseur

HCB Seminarreeks

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Vrijdag 12 november, 26 november en 10 december 2021
13.30 uur – 17.00 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

-> Ook online tickets verkrijgbaar

 • De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk
 • Praktische seminarreeks voor overheidsjuristen en juridisch adviseurs

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

De Omgevingswet komt er nu eindelijk echt aan en uw RO-beleid dient in de pas te lopen met wetten, regels en uw beleid op het gebied van duurzaamheid. Hoe gaat u er praktisch mee om?

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten zijn aan verandering onderhevig. Naar verwachting zal de Woo in 2022 in werking treden, als opvolger van de Wob. Bent u volledig op de hoogte en goed voorbereid op de consequenties van deze wet? En welke privacylessen kunt u leren uit ruim 3 jaar werken met de AVG?

Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de Aanbestedingswet. De praktijk rondom het inkopen van bijvoorbeeld zorg verandert snel, wat is de huidige stand van zaken?

Docenten
De  docenten zijn afkomstig uit advocatuur en advisering, zijn inhoudelijk expert op het besproken rechtsgebied en hebben een brede praktijkervaring. Aan deze seminarreeks werken mee: Harm Borgers, adviseur bij KokxDeVoogd, Sophie Groeneveld advocaat bij AKD en Dennis van Tilborg,  advocaat en partner bij AKD en Matthijs Mutsaers, advocaat en partner bij Hekkelman

Tijdens de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ krijgt u in 3 compacte middagseminars theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

Ruimtelijke Ordening: Omgevingswet en Duurzaamheid hand in hand
• De gevolgen voor uw overheidsorganisatie van de invoering van de Woo
• De lessen op het gebied van privacy uit 3 jaar AVG
• Actualiteiten aanbestedingsrecht:  Na een korte inleiding in het aanbestedingsrecht, komen aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak de belangrijkste actuele thema’s aan bod

Wij heten u graag welkom vanaf 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag!
Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

NB Coronaproof deelnemen! Lees hier wat we doen om u veilig en vertrouwd te kunnen laten deelnemen.

 

 

Dennis van Tilborg
advocaat en partner
Dennis van Tilborg is advocaat en partner bij AKD. Hij staat overheden, bedrijven en non-profitinstellingen bij voor bestuursrechtelijke colleges en de burgerlijk rechter. Het zwaartepunt in zijn werk ligt op het sociaal domein, de open en digitale overheid en het economisch bestuursrecht.
Harm Borgers
adviseur
Harm werkt ruim 20 jaar met vraagstukken van recht, bestuur, beleid en samenwerking in het domein van de fysieke leefomgeving. Harm kent de spelregels voor de ruimtelijke ordening en snapt de praktijk.
Matthijs Mutsaers
advocaat
Matthijs Mutsaers is sinds 2001 advocaat en heeft zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Hij staat met name aanbestedende diensten bij, voorziet hen van advies en procedeert als dat nodig is. Daarnaast is Matthijs docent aanbestedingsrecht aan de Grotius Academie en publiceert hij regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen.
Sophie Groeneveld
advocaat
Sophie Groeneveld is advocaat bij AKD. Zij is gespecialiseerd in algemeen en bijzonder bestuursrecht en het raakvlak van dit rechtsgebied met het privaatrecht.

Seminar 3: Duurzame gebiedsontwikkeling met de Omgevingswet

• Voorafgaand aan het seminar ontvangt u een korte online instructievideo met basiskennis over Omgevingswet, gebiedsontwikkeling en grondeigendom
• Heeft u specifieke vragen? Die kunt u voorafgaand aan het seminar al stellen en laten beantwoorden. Dat vergroot voor u het nut van het seminar.

• Het seminar gaat over gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en het systeem van de Omgevingswet.
• Er is tijdens het seminar veel gelegenheid voor interactie met de andere deelnemers en met de spreker.
• Zowel de theorie als ook praktijkvoorbeelden van duurzame gebiedsontwikkeling komen aan bod. We bespreken valkuilen en geleerde lessen.

• De onderwerpen die specifieker worden behandeld, zijn:
o Hoe hoog ligt de lat? En hoe hoog legt uw organisatie de lat? Over de balanceer act tussen duurzaamheidsdoelen, standaardregels en de grenzen aan iedere bevoegdheid.
o De relatie tussen de besluitvorming over een gebiedsontwikkeling of woningbouwplan en de complexe maatschappelijke opgaven als stikstof, droogte, natuurbescherming en landschappelijke kwaliteit
o De impact van maatwerk en participatie op een gebiedsontwikkeling met (hoge) verwachtingen over duurzaamheid
o Het privaatrecht onder de Omgevingswet (grondzaken, schadevergoeding, onteigening)

Seminar 2: Openbaarheid van overheidsinformatie & Privacy
Sophie Groeneveld en Sanne Schipper, beide advocaat bij AKD

Tijdens het seminar Openbaarheid van overheidsinformatie en Privacy worden de volgende thema’s besproken:

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): waar staan we na drie jaar?
• Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
• Verhouding tussen de Archiefwet, de Wob en de AVG
• Vooruitblik naar de Wet open overheid (Woo)

Seminar 1: Actualiteiten aanbestedingsrecht
mr. Matthijs Mutsaers, advocaat/partner bij Hekkelman advocaten en notarissen

Tijdens dit seminar komen de belangrijkste actuele thema’s aan bod. Na een korte inleiding in het aanbestedingsrecht, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak ingegaan op de volgende onderwerpen:

Sociaal domein:
o Onderscheid subsidie en overheidsopdracht, open house- en aanbestedingsprocedures
o Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015
Aanbesteden in tijden van Corona:
o Meer ruimte voor uitzonderingsprocedures?
o Mogelijkheden om overeenkomsten aan te passen
Circulair inkopen en aanbesteden:
o Ruimte in de aanbestedingswet – en regelgeving voor circulariteit en duurzaamheid
o (Houdbaarheid van) de Rapid Circular Contracting-/Rapid Impact Contracting-methode (RCC en RIC)
Herstel van fouten en omissies in inschrijvingen
Motivering van selectie-, gunnings- en stakingsbeslissingen
Rechtsbescherming:
o Rechtspraak stand still-/vervaltermijn
o Wijziging Gids Proportionaliteit (o.a. extreme toepassing rechtsverwerkingsclausules)
o Klachtafhandeling
o Extra vernietigingsgrond (ingrijpen in overeenkomst in hoger beroep toch weer mogelijk?)

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
vrijdag 12 november, vrijdag 26 november en vrijdag 10 december 2021
13.30 uur - 17.00 uur met lunches vanaf 12.30 uur

De kosten voor deze 3-daagse HCB Seminarreeks bedragen € 1.195,- (ex btw) inclusief consumpties, alle presentaties (worden nagezonden) en 3 keer een gezamenlijke lunch.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €1.095,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 1.195,-) bij inschrijving voor deze reeks.

U kunt zich ook voor 2 van de 3 seminars inschrijven. Dan bedragen de kosten 995,- ex. BTW per deelnemer, en 945,- ex btw per deelnemer voor oud deelnemers HCB.

Er zijn ook Online-tickets beschikbaar.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor de cursus. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

‘Zeer aan te bevelen: sprekers met veel praktijkervaring die op hoog niveau het onderwerp overbrengen. In korte tijd ben je op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen’

Deelnemer Seminarreeks 'Juridische Update 2018 voor Overheidsjuristen’

Event Details
 • Start datum
  12 november 2021 13:30
 • Eind datum
  10 december 2021 17:00
 • Locatie
  Koninklijk Instituut Van Ingenieurs Prinsessegracht 23 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl