fbpx

HCB Seminar Checklist Kinderopvang 2023 – Bent u klaar voor de toekomst?

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)

4 oktober 2023
HCB Seminar van 13.00 – 16.30 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.00 uur en afsluitende borrel

-> Nieuwe spreker toegevoegd: Dorien Vader, directeur van Campus Columbus, het eerste erkende Dalton Kindcentrum voor Nederland

Verder met Kelly Libregts, dagvoorzitter en inleider en Jaap Tulp, mede-eigenaar en adviseur bij Helder & van Pas en Dr. IJsbrand Jepma, Senior onderzoeker/adviseur bij Sardes en bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

* Kelly Libregts is 20 jaar werkzaam binnen de kinderopvang waarin zij diverse projecten heeft mogen begeleiden vanuit de diverse invalshoeken. Daarnaast is ze ook werkzaam als sporttherapeut en neemt ze topsport regelmatig als inspiratie mee in haar werk.
* Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap Tulp een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 25 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche. In 2004 is Jaap Tulp gestart als zelfstandig adviseur en heeft hij opdrachten uitgevoerd binnen de kinderopvang, welzijn en het primair onderwijs. Sinds 2012 is hij vennoot bij Helder & van Pas. Rode draad bij zijn interim- & projectwerkzaamheden is het snijvlak tussen bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en wet- & regelgeving.
*Vanaf 2006 werkt IJsbrand Jepma bij landelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes. Bij Sardes houdt hij zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, kansengelijkheid en passend en inclusiever onderwijs. Hij schreef onder meer (mee aan) boeken over de kinderopvang en inclusief onderwijs en publiceert geregeld blogs en artikelen in diverse vakbladen. Vanuit Sardes is hij betrokken bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK2017 t/m 2025) die samen met de Universiteit Utrecht wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW.
* Dorien Vader is directeur van kindcentrum Campus Columbus. Samen met haar collega Marcia de Vries én alle collega’s zetten zij zich in om het beste te doen voor kinderen van 0-13 jaar. Een heldere visie helpt hierbij, niet een visie op papier, maar een visie in de praktijk. Want als je zegt “Wie het weet mag het zeggen”, dan betekent dat ook loslaten, ruimte bieden en fouten maken. Maar wat maakt die campus nou een fijne plek om te werken? Wat vraagt dit van teamleden en wat vraagt dat aan leiderschap? Hierover vertelt Dorien je meer.

Ondersteund door: BMK en VNK

HCB Seminar
Checklist Kinderopvang 2023 – Bent u klaar voor de toekomst?

Er komt veel op u af als aanbieder van kinderopvang. In deze 7e editie van ons jaarlijks HCB Seminar neemt u kennis van de trends, ontwikkelingen en veranderingen en bieden we u handvatten om keuzes te maken voor de toekomst.

Tijdens de 7e editie van het HCB Seminar Checklist Kinderopvang krijgt u in 10 kwartier ideeën en instrumenten aangereikt op de volgende onderwerpen:

 • Trends & Ontwikkelingen; maatschappelijke trends, branche specifieke uitdagingen en regionale verschillen
 • Wat zijn de implicaties voor jouw eigen organisatie?
 • Stelsel, prijzen, financiën: Hoe werken deze op elkaar in?
 • Hoe organiseer je het in de praktijk van jouw organisatie?
 • Hoe bewaak je de kwaliteit in een snel veranderende omgeving?
 • Wat vraagt het van uw leiderschap en van uw team?

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau, leden BMK en leden VNK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 445,-) voor dit seminar. Komt u met meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie, dan betalen oud deelnemers Haags Congres Bureau, leden BMK en leden VNK slechts €375,- ex BTW per deelnemer.

Mag ik u welkom heten op 4 oktober in Den Haag?

 

 

CKO 2023
445,00
CKO 2023 (oud deelnemer, lid BMK of lid VNK)
395,00
CKO 2023 (oud deelnemer, lid BMK of lid VNK - meer inschrijvingen vanuit 1 organisatie)
375,00
Dorien Vader
directeur
Dit is Dorien Vader van kindcentrum Campus Columbus. Samen met haar collega Marcia de Vries én alle collega’s zetten zij zich in om het beste te doen voor kinderen van 0-13 jaar. Een heldere visie helpt hierbij, niet een visie op papier, maar een visie in de praktijk.
IJsbrand Jepma
Senior onderzoeker/adviseur
Vanaf 2006 werkt hij bij landelijk onderzoeks- en adviesbureau Sardes te Utrecht. Bij Sardes houdt hij zich bezig met onderzoek en advies op het gebied van de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, het onderwijsachterstandenbeleid, kansengelijkheid en passend en inclusiever onderwijs.
Jaap Tulp
zelfstandig adviseur en vennoot bij adviesbureau Helder & van Pas
Sinds zijn opleiding Personeel & Arbeid, is Jaap een echte kinderopvang-man. Inmiddels heeft hij ruim 25 jaar praktijkervaring opgedaan in diverse functies binnen de branche.
Kelly Libregts
regiomanager en sporttherapeut
Kelly Libregts is 20 jaar werkzaam binnen de kinderopvang waarin zij diverse projecten heeft mogen begeleiden vanuit de diverse invalshoeken.

HCB Seminar Checklist Kinderopvang 2023

Actuele ontwikkelingen

1. Trends en ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld Uitstel stelselwijziging en Combinatiebanen)
2. Hoe gaat u om met de vele en snelle veranderingen? Wat vraagt het van u?

Financiën & Bedrijfsvoering

3. De bedrijfsmatige balans bewaren
• Hoe kom je tot een optimale balans tussen kindbezetting en personeelsinzet?
• Van vraaggericht naar aanbodgestuurd in denken en doen
• Optimale benutting van opvangcapaciteit is cruciaal: Hoe stuur je vanuit maatschappelijk of commercieel perspectief?
4. Strategisch prijs- en productbeleid
• Gratis opvang met prijsplafond of toch niet? Met welke knoppen bepaal je de netto-kosten voor de klant?
• Welke opvangproducten bied je ouders en onder welke voorwaarden?
• Hoe ga je om met het adviesrecht van de oudercommissie op de uurtarieven?
5. Financiële veerkracht
• Snel reageren en creatief kunnen schakelen is key, maar hoe zet je het strategisch in?
• Maatschappelijk ondernemerschap en financiële continuïteit
• Korte opzegtermijn voor ouders vs. leveringszekerheid door aanbieder; hoe ga je daar mee om?

Kwaliteit

6. LKK 2017 – 2023
• Wat is het algehele beeld en wat zijn de regionale verschillen?
• Wat kun je nog (verder) verbeteren?
• Wat betekenen de versoepelingen voor de kwaliteit?
7. Pedagogische kwaliteit
• Educatieve kwaliteit
• Welke risico’s en kansen zijn er?

Strategie

8. Positionering en samenwerking
• In het belang van kinderen uitgaan van verschillen
• Leidende principes en gemeenschappelijke taal
• Samen leren en samen werken zorgt voor plezier

Organisatie

9. Wendbare, slagvaardige en ondernemende teams
• Sturen op cultuur; ondernemende kinderen en ondernemende medewerkers
• Wat kan er wel?
• Hoe zorg je voor een ondersteunende structuur?
10. Wat betekent het voor uw leiderschap?
• Wat vraagt het van u en uw medewerkers?
• Wat levert het op?

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
4 oktober 2023
13.00 – 16.30 uur met lunch vanaf 12.00 uur
met afsluitende borrel

De kosten voor het HCB Seminar bedragen 445,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau, leden BMK en leden VNK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 445,-) voor het bijwonen van het seminar. Indien u als oud deelnemer HCB of als lid BMK of lid VNK met meerdere deelnemers uit dezelfde organisatie komt betaald u €375,- ex. BTW per deelnemer.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

De nationale directeurendag voor kinderopvang en onderwijs (NDKB2018) heeft mij geïnspireerd om in de samensmelting van opvang en onderwijs een koers uit te zetten. Een combinatie van theorie, voorbeelden en uitwisseling met collega's is zeer waardevol. Wat doe je al goed, wat kan beter, wat kan/moet totaal anders, etc. Je gaat er heen met vragen en komt vol inspiratie terug met andere vragen waar je vervolgens mee aan de slag kunt gaan. Heel waardevol en niemand mag deze dag missen!
Arjan van Sprang, directeur onderwijs PIT kindcentra De Brug en De Kim in Zwijndrecht

Goed verzorgd en inhoudelijk sterke dag geweest. Bedankt!
Nichola Capel Stichting Primo Schiedam, deelnemer HCB Seminar 'AVG-Proof na 1 jaar voor kinderopvang en basisonderwijs'

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  4 oktober 2023 13:00
 • Eind datum
  4 oktober 2023 16:30
 • Locatie
  Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
 • Email
  info@haagscongresbureau.nl
Partners