fbpx

De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie

De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie

HCB Seminar
11 oktober 2023 10.00 uur – 16.00 uur
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag (op loopafstand van Den Haag Centraal Station)

In deze geheel nieuwe zesde editie van ons HCB Seminar De Veilige Gemeente leert u van praktijkervaren topsprekers hoe u met uw partners in veiligheid samen werkt aan Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie

Nieuwe sprekers toegevoegd: Luuk Esser, clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Liesbeth Maas, Hoofd Opsporing, Nederlandse Arbeidsinspectie

Onze sprekers zijn verder:

 • Gwen Backhaus, Ketenregisseur Mensenhandel, RIEC Limburg
 • Ilse Kessen, Coördinator bestuurlijke aanpak / aandachtfunctionaris mensenhandel, Gemeente Venlo
 • Janine Janssen, lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en verbonden aan de Open Universiteit als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, tevens hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie
 • Katja Rusinovic, lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool en lid van Adviesraad Migratie
 • Victor Jammers, directeur-bestuurder van CoMensha
 • Prof. dr. Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, tevens Hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg

Dagvoorzitter: Frank van Summeren, adviseur veiligheid bij RONT Management Consultants

HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023 – Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie

Tijdens dit seminar hoort u van onze praktijkervaren sprekers:

 • Verschijningsvormen van mensenhandel en uitbuiting bij migratie
 • Wat er van gemeenten wordt verwacht op dit gebied en hoever gemeenten daar mee zijn
 • Waarom een georganiseerde overheid en samenwerken tussen alle ketenpartners noodzakelijk is: Samenwerking, informatie-uitwisseling, oplossingen  
 • Wat het juridisch kader is waarmee u moet werken en wat het nieuwe wetsvoorstel inhoudt
 • Hoe pakken de wetten en regels uit in de praktijk?
 • In groepen bespreekt u aan de hand van voorbeeldcasussen samen met collega-deelnemers hoe u komt tot effectieve regie in de aanpak van mensenhandel en uitbuiting

Voor wie bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijk
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale samenwerkingsverbanden (Regionale Informatie en Expertise Centra, Veiligheidshuizen, Regionale Omgevingsdiensten)
 • Douane
 • Bijzondere opsporingsdiensten

In 1 dag praten topsprekers u geheel bij op het gebied van Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie. Met hen bespreekt u de lessen op dit gebied. Tevens gaat u aan de slag met deze lessen aan de hand van casuïstiek.

Welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk?

Mogen wij u verwelkomen op 11 oktober 2023?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

De Veilige Gemeente 2023
545,00
De Veilige Gemeente 2023 (oud deelnemer HCB)
495,00
Ilse Kessen
Coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning / aandachtsfunctionaris mensenhandel
Ilse is sinds augustus 2019 werkzaam voor de gemeente Venlo als coördinator bestuurlijke aanpak ondermijning en complexe handhavingscasuïstiek.
Gwen Backhaus
Ketenregisseur Mensenhandel
Sinds 2021 zet Gwen zich in als Ketenregisseur Mensenhandel voor het bevorderen van de integrale samenwerking tussen (RIEC-)ketenpartners in de aanpak van mensenhandel. Gwen doet dit voor de regio Limburg (31 gemeenten).
Luuk Esser
clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel
Werkzaam als clusterhoofd van het cluster zeden en mensenhandel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Katja Rusinovic
lector Grootstedelijke Ontwikkelingen
Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkelingen aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen.
Victor Jammers
directeur-bestuurder
Victor Jammers is sinds mei 2023 directeur-bestuurder van CoMensha, het Nederlandse coördinatiecentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Van 2021 tot 2023 gaf hij bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven leiding aan de afdeling die de aanvragen van slachtoffers van bovenmatig geweld in de jeugdzorg voor een financiële tegemoetkoming behandelde.
Conny Rijken
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg University
Conny Rijken is de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen sinds 1 september 2022. Conny Rijken is tevens hoogleraar Mensenhandel en Globalisering aan de Tilburg University en lid van GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings).
Janine Janssen
hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool
Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.
Frank van Summeren
senior adviseur zorg en veiligheid
Frank van Summeren, senior adviseur zorg en veiligheid bij RONT Management Consultants en hoofddocent op de cursus huisvesting arbeidsmigranten, de opleiding gebiedsregisseur, de opleiding nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid, de cursus aanpak woonoverlast, en de opleiding integraal toezichthouder handhaving.

Programma HCB Seminar De Veilige Gemeente 2023
Regie in de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie
11 oktober 2023 – Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening en introductie op het thema
Frank van Summeren, uw dagvoorzitter
10.10 uur (Inter)nationaal beeld en urgentie
Conny Rijken, Nationaal Rapporteur
10.40 uur Wet- en regelgeving in de praktijk van een casus
Liesbeth Maas, hoofd opsporing, Arbeidsinspectie
11.10 uur Pauze met koffie en thee
11.35 uur Samenwerking bij de aanpak van uitbuiting en mensenhandel bij (arbeids)migratie
Victor Jammers, COMENSHA
12.05 uur Ruimte voor uw laatste vragen aan de ochtendinleiders
12.30 uur Lunchpauze
13.15 uur Oekraïense ontheemden in uw gemeente
Katja Rusinovic, Haagse Hogeschool
13.45 uur Actuele ontwikkelingen in beleid, rechtspraak & wet- en regelgeving
Luuk Esser, Clustercoördinator zeden en mensenhandel bij Ministerie van Justitie en Veiligheid, Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
14.15 uur Familie, eer en mensenhandel
Janine Janssen, lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit en hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie
14.45 uur Pauze met koffie en thee
15.05 uur Komen tot een geïntegreerde aanpak obv ervaringen, lessons learned en onderzoek
Ilse Kessen, Gemeente Venlo en Gwen Backhaus, RIEC Limburg
Geleerde lokale en regionale lessen en in groepen in gesprek over een praktijkvraagstuk
15.40 uur Per groep kort presenteren van de opbrengsten
15.55 uur Afronding door de dagvoorzitter
16.00 uur Afsluiting en borrel

HCB Seminar
11 oktober 2023
10.00 uur - 16.00 uur
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

De kosten voor het HCB Seminar bedragen € 545,- (ex btw) inclusief de presentaties (worden nagezonden), consumpties, lunch en borrel.

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen slechts €495,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 545,-) bij inschrijving voor dit seminar.

U kunt kosteloos annuleren tot 3 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

"Een korte reeks met zeer vooraanstaande sprekers op een geweldige locatie in Den Haag. Inspirerende en vernieuwende sessies en leerzame interactie met sprekers en deelnemers. En net even anders denken, toepassen en kijken naar dagelijkse vraagstukken en problemen waar we in ons werk mee te maken hebben. En de tijdstippen aanvang en einde (16.00 – 19.30 uur, inclusief lichte maaltijd) waren voor mij een uitkomst. Kortom een aanrader." Sjef Neve, Adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hulst

"De fysieke, sociale en bestuurlijke veiligheidsrisico's zijn talrijk, divers en kennen mogelijk groot afbreuk. Het korte uitgekiende programma, de deskundige lectoren, de interactie met adviseurs en bestuurders geven frisse impulsen en samenhang in beleid en aanpak. Na lange reizen van en naar het uiterste zuiden waren de verwachtingen hoog gespannen. Ze zijn meer dan voldoende waargemaakt. Een aanrader."
Peter Hanner, Veiligheidscoördinator en adviseur, Gemeente Vaals

Event Details
 • Dagen
  Uren
  Min
  Sec
 • Start datum
  11 oktober 2023 10:00
 • Eind datum
  11 oktober 2023 16:00
 • Locatie
  Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
Partners