Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december 2019
16.00 uur - 19.30 uur met lichte maaltijd om 17.30 uur

Ondersteund door: Boom Bestuurskunde

Keynotespeakers: Prof. dr. Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Lieke Sievers, burgemeester Gemeente Edam-Volendam, Shanna Mehlbaum, zelfstandig onderzoeker & trainer, Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Inholland, Arnout de Vries, senior consultant Innovatie Management, TNO en Heidie Pols, coördinator Haags Economisch Interventie Team bij de Gemeente Den Haag


HCB Collegereeks Veiligheid, recht en bestuur - Waar liggen burgemeesters wakker van?

In de maatschappij zijn er allerlei trends en ontwikkelingen die de lokale veiligheid beïnvloeden. In plaats van om direct te denken in methoden en maatregelen is het zinvol om kennis te nemen van deze grotere bewegingen. Daarna kunt u dan met een beter begrip inzoomen op uw lokale situatie en de vraag beantwoorden; waar lig ik wakker van als burgemeester en als senior beleidsadviseur openbare orde en veiligheid en wat kunnen we daar met wie samen aan doen?

Tijden de collegereeks 'Veiligheid, recht en bestuur' krijgt u inzicht in:

* Belangrijke trends en ontwikkelingen in maatschappij en veiligheid

* Hoe werken deze trends door in onze lokale situatie?

* Waar zit de grootste zorg, waar lig ik echt wakker van?

* Wie zijn daarbij betrokken en wie heeft welke rol?

* Welke afspraken maken we met onze partners in veiligheid?

In 4 middag/avondcolleges praten burgemeesters, onderzoekers en veiligheidsexperts u geheel bij op het gebied van lokale veiligheid. Met hen gaat u aan de slag met deze actuele thema's. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega-burgemeesters en beleidsadviseurs. 

Aan het eind van elk college heeft u meer inzicht in de besproken actuele ontwikkeling en vooral in de manier waarop u die kunt betrekken bij uw lokale veiligheidsbeleid: welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk? 

Mogen wij u verwelkomen vanaf 31 oktober 2019 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?


Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau  


Programma

College 1: 31 oktober

Trends en ontwikkelingen in maatschappij en veiligheid

Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Lieke Sievers, burgemeester Gemeente Edam-Volendam 

* Impact van ondermijning, radicalisering en sociale spanningen 

* Waar ligt u wakker van en wat kunt u er met wie tegen doen?

* De kracht en context van de wijk als startpunt

* Multi-problematiek en samenwerking justitie, zorg en gemeente

 

College 2: 14 november

Coalities tegen ondermijning

Shanna Mehlbaum, onderzoeker, trainer en adviseur bij Mehlbaum Onderzoek en Heidie Pols, coördinator Haags Economisch Interventie Team, Gemeente Den Haag

* Criminaliteit achter de gevel: Onderzoek naar notoire straten

* Indicatoren voor illegale praktijken: Waar let je op bij ondermijnende criminaliteit?

* Naar een integrale aanpak: Hoe werk je integraal samen met veiligheidspartners in het bestuurs-, fiscaal- en strafrecht?

 

College 3: 28 november

Burgers in veiligheid

Marnix Eysink Smeets,lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan Hogeschool Inholland en Arnout de Vries, senior consultant Innovatie Management, TNO

* Risico's en kansen bij burgeropsporing

* Praktijkvoorbeelden en een blik op de toekomst

* Effecten op veiligheidsbeleving, sociale cohesie en burgerschap

* De noodzaak van precisie, preventie en prudentie


College 4: 12 december

Politie in de veiligheidscoalitie

Bob Hoogenboom,  hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam

* Hoe ontwikkelt de politiefunctie zich?

* De weerbarstige praktijk van samenwerken

* Zit de oplossing is structuren, in gedrag of in governance?

* De 2e wet van George Michael; vertrouwen, dialoog en eenvoud

Sprekers

Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier (1953) is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Tevens bekleedt hij de Leerstoel Veiligheid en burgerschap bij de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie aan de Vrije Universiteit. Boutellier studeerde in 1980 af als sociaal psycholoog en heeft zich sindsdien beziggehouden met maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)criminaliteit en strafrecht. Hij schreef over deze onderwerpen, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties. Zijn boeken ondervonden veel weerklank: Solidariteit en slachtofferschap (1993) over de morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur, De veiligheidsutopie over hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf (2002) en De improvisatiemaatschappij over de sociale ordening van een onbegrensde wereld (2011). De boeken werden ook in het Engels (en Frans) uitgegeven. In 2015 verscheen Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij; tien principes voor geïnspireerd doen samenleven. In november 2015 verschijnt Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven bij Boom Amsterdam.

Lieke Severs is na haar politieloopbaan bij Rijkspolitie en regiopolitie, als laatst in functie van lid korpsleiding regiopolitie IJsselland, via de directie van de Veiligheidsregio IJsselland terechtgekomen in het openbaar bestuur. Sinds december 2016 is zij burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. Zij floreert op het snijvlak van gemeente en politie. Zo is Lieke Sievers een van de initiatiefnemers geweest van het boa-platform. Daarnaast is zij voorzitter van de Vereniging Politie Dier en Milieu.

Shanna Mehlbaum is onderzoeker, trainer en adviseur bij Mehlbaum Onderzoek. Na haar masters Criminologie en Besturen van Veiligheid heeft ze jarenlang onderzoek gedaan in dienst van de politie Flevoland en Amsterdam. Vervolgens heeft ze als onderzoeker gewerkt aan de Vrije Universiteit, Tilburg University en het Verwey-Jonker Instituut, totdat ze in 2017 fulltime verder ging als zelfstandige. De laatste jaren doet Mehlbaum veel onderzoek naar de gebiedsgebonden aanpak van ondermijning, synthetische drugscriminaliteit en milieucriminaliteit.

Heidie Pols is politicoloog en werkt ruim tien jaar bij de Directie Veiligheid van de gemeente Den Haag als beleidsadviseur voor de burgemeester. Sinds elke jaren is ze hoofd van het regionale bestuurlijk interventie team HEIT. Het HEIT voert integrale controles uit bij malafide ondernemingen en in de prostitutiebranche om misstanden en ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Door de vele partners die gekoppeld zijn aan het HEIT en waar de teams mee samenwerken, is Heidie zeer bekend met diverse ondermijningsthema’s die spelen zoals mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen, uitkeringsfraude, belastingontduiking, illegaal gokken, accijnsfraude etc. Het HEIT ziet deze misstanden dagelijks en daardoor kan Heidie goed de koppeling maken naar het operationele werkveld en vertellen hoe ondermijning in de praktijk aangepakt kan worden. 

Marnix Eysink Smeets is sinds 2007 lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid en voorzitter van de Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid. Samen met studenten en (docent)onderzoekers draagt hij bij aan de ontwikkeling van (veiligheids)beleid dat burgers vertrouwen geeft. Eysink Smeets houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de burger veiligheid beziet en beleeft, en hoe dat kan worden verbeterd. Formeler gezegd: met het publiek vertrouwen in veiligheid en veiligheidszorg. Met veiligheidsbeleving, vertrouwen en rechtsvaardigheidsbeleving als belangrijke deelgebieden.

Arnout de Vries is onderzoeker en adviseur op het gebied van social media en maatschappelijke veiligheid bij TNO. Na zijn studie industrieel ontwerpen en innovatiemanagement onderzocht hij bij KPN Research al virtual communities voor iemand ervan had gehoord. Vanaf 2000 werkte Arnout aan mobiel internet, de revolutionaire ontwikkeling van dat moment. In 2003 werd KPN Research ondergebracht bij TNO. Daar ontwikkelde hij een brede visie op de de rol die IT in de maatschappij van morgen zal spelen. Samen met gedrags- en organisatiewetenschappers en briljante techneuten zet Arnout expertkennis om in concrete toepassingen. Of, zoals hij dat zelf beschrijft: “met online cocreatie breng ik de digitale dialoog in het DNA van bedrijven en organisaties”.

Prof.dr. Bob Hoogenboom is hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode Business Universiteit en bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij als docent verbonden aan de Politieacademie en adviseur voor de Nationale Politie. Hij is geïnteresseerd in alles wat samenhangt met witteboordencriminaliteit, in de (on)mogelijkheden van regulering en de rol van politie en justitie op dit gebied.

 

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
31 oktober, 14 november, 28 november en 12 december 2019                                                                                                        
16.00 uur - 19.30 uur college met lichte maaltijd om 17.30 uur

De kosten voor deze HCB Collegereeks bedragen € 1.195,- (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), gezamenlijke maaltijden en een afsluitende borrel na het laatste college. 

U kunt zich ook voor 2 colleges inschrijven dan bedragen de kosten €795,- (ex btw).

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €1.095,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 1.195,-) bij inschrijving voor de hele reeks.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg