Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
20 september, 27 september, 4 oktober en 1 november 2019
13.30 – 17.00 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

Georganiseerd in samenwerking met Vide

Keynotespeakers: Prof. mr. dr. Lisette van der Hel - van Dijk RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit, mr. Paul van Dijk, zelfstandig adviseur, dr. Meike Bokhorst, wetenschappelijk medewerker WRR, dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit, prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University                                            

Toezicht in Transitie 2019 - Trends in toezicht

In de geactualiseerde HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2019 vanaf 20 september 2019 nemen we de belangrijkste trends voor inspecteurs en (markt)toezichthouders onder de loep  

Vier experts bespreken met u de theorie en de praktijk van:

Trends en ontwikkelingen

Bestuursgericht toezicht

Samenwerking tussen publieke- en private toezichthouders

Internationalisering van toezicht

Horizontaal toezicht

Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met deze actuele thema's. Er is veel ruimte voor discussie met de keynote-speakers en met uw collega-toezichthouders. 

Aan het eind van elke seminar heeft u meer inzicht in de besproken actuele ontwikkeling en vooral in de manier waarop u die kunt betrekken bij uw toezicht: welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk? 

Mogen wij u verwelkomen vanaf 20 september 2019 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs?

Elwin Veldhuis

Haags Congres Bureau  

Programma

HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2019: Trends in toezicht

20 september
Trends en ontwikkelingen, mr. Paul van Dijk, zelfstandig adviseur 
Bestuursgericht Toezicht, Dr. Meike Bokhorst, wetenschappelijk medewerker WRR

* Trends en ontwikkelingen in toezicht

* Toezichthouders in transitie: Inleiding thema's seminars 

* Bestuursgericht toezicht: Kwaliteitszorg en Bestuurskracht als aangrijpingspunten

* Bestuurlijk verval: hoe kunnen toezichthouders verval bij semipublieke bestuurders tijdig signaleren en tegengaan?


27 september
Samenwerking tussen publieke - en private toezichthouders, Dr. ir. Tetty Havinga, universitair hoofddocent, Radboud Universiteit

* Welke vormen van samenwerking zijn er?

* Hoe werkt het in de praktijk van de voedselveiligheid?

* Voorbeelden in Nederland en Europa, oa in de bouw en in de financiële sector

* Hoe kan de samenwerking het toezicht effectiever maken?


4 oktober
Internationalisering van het toezicht, Prof. dr. Esther Versluis, hoogleraar European Regulatory Governance, Maastricht University

* Impact van toenemende internationale samenwerking

* Rol EU-agentschappen en netwerken in nationale implementatie

* Voorwaarden voor waardevolle internationale samenwerking

* Welk gedrag is verstandig in een internationaliserende context; afwachten, participeren, vooruitlopen?

 
1 november
Horizontaal toezicht, Prof. mr. dr. Lisette van der Hel RA, hoogleraar effectiviteit van toezicht, Nyenrode Business Universiteit

* Misverstanden, kansen en risico's van horizontale aanpak

* Vertrouwen als basis; klinkt goed, maar werkt het?
 
* Randvoorwaarden: Transparantie, evaluatie en integrale aanpak!
 
* Horizontaal toezicht bij belastingdienst, NVWA, NZa en ILT

Sprekers

Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM). Na zijn studies journalistiek en rechten werkte hij eerst vijf jaar als wetgevingsjurist bij het ministerie van Defensie en van Economische Zaken. Daarna was hij beleidsadviseur en projectleider bij het ministerie van Economische Zaken. Paul is als associee verbonden aan KWINK groep. Hij is gespecialiseerd in – de organisatie van – (markt)toezicht en nam het initiatief tot de websites markttoezicht.nl en toezichttafel.nl.

Dr. Meike Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als onderzoeker toezicht aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Bronnen van legitimiteit. Over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag. Hiervoor heeft zij gewerkt als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en als programmasecretaris Bruikbare rechtsorde op de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Meike Bokhorst studeerde filosofie en journalistiek in Groningen en politicologie aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Dr. ir. Tetty Havinga is als rechtssocioloog verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Veel van haar onderzoek richt zich op de relaties tussen het bedrijfsleven en recht, met name met het oog op de bescherming van publieke belangen. Dit omvat de problemen die de overheid ondervindt bij de regulering van ondernemingen, de positie van zwakke partijen en de voorwaarden voor effectieve zelfregulering. Ze publiceerde onder meer over het toezicht op voedselveiligheid en over de relatie tussen toezicht door de overheid en toezicht door private partijen.
 
Prof. dr. Esther Versluis is hoogleraar European Regulatory Governance aan de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de implementatie van Europees beleid, en laat zien dat verschillende landen in de EU zeer anders omgaan met de implementatie van dit beleid. Daarnaast publiceert zij over de rol van internationale agentschappen en netwerken in het stimuleren van naleving van Europese regelgeving (zie bijvoorbeeld Versluis, E. en J. Polak (2017) ‘Het effect van internationale netwerken en agentschappen in nationale implementatie van Europees beleid’, Tijdschrift voor Toezicht, nr.1-2).  
 

Prof. mr. dr. Lisette van der Hel - van Dijk RA is hoogleraar effectiviteit van het overheidstoezicht. Zij ontwikkelt nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen over dat onderwerp. In 2012 nam zij deel aan de Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst, die het horizontale toezicht van de Belastingdienst evalueerde. Lisette studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants in Amsterdam, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lisette is daarnaast werkzaam als strategisch adviseur op het gebied van handhaving, toezicht en effectmeting bij de Belastingdienst. De nadruk ligt daarbij op de vaktechnische ontwikkeling van handhavingsregie, het volgen van internationale ontwikkelingen op dit gebied en (wetenschappelijk) onderzoek naar toezicht. Zij was tot 2017 voorzitter van de interdepartementale Stuurgroep Handhaving en Gedrag. Daarnaast is lid van de stuurgroep van het EU Risk Management Platform (2015). Zij is (internationaal) een veelgevraagd spreker en verzorgt workshops op het gebied van het moderne fiscale toezicht.

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
20 september, 27 september, 4 oktober, 1 november 2019
Lunch 12.30 uur Aanvang Seminars 13.30 Einde 17.00 uur           

De deelnamekosten aan dit deze HCB Seminarreeks bedragen € 1.145,- excl. BTW inclusief lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau en leden van Vide betalen € 995,- excl. BTW. Deze kortingsprijs geldt ook vanaf elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de seminarreeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg