Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
20 maart 2019
13.30 – 17.00 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

Georganiseerd in samenwerking met Vide

Keynotespeakers: Prof.dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ian is bovendien senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Wilma Boevink, Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut. Ook is ze voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen. 

Verder met ondermeer: Bart Combée, directeur Consumentenbond en Erik te Brake, manager Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering bij VNO-NCW en MKB-Nederland                                            

Toezicht in Transitie 2019 - Perspectieven op toezicht

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit. 

In het Nieuwspoort Seminar op 20 maart 2019 gaan we op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde van toezicht. We doen dat vanuit een aantal perspectieven: dat van de onder toezichtgestelde (professional), de consument (afnemer, patiënt), de politiek en het publiek.

Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met dit actuele thema. Er is veel ruimte voor discussie met de inleiders en met uw collega-toezichthouders.

Hoe definiëren we vanuit de verschillende perspectieven meerwaarde, wat zijn kansen en risico's en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk? 

Mogen wij u verwelkomen op 20 maart 2019 bij het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?


Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau  

Programma

Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2019: Perspectieven op toezicht

12.30 uur Inlooplunch

13.30 uur Opening en introductie

Paul van Dijk, consultant en interim-manager regulering, toezicht en communicatie, tevens uw middagvoorzitter 

13.35 uur Keynotelezing 1: Perspectieven op toezicht

Prof. Dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit en werkzaam als senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In deze keynote-lezing gaat Prof. Dr. Ian Leistikow in op 4 perspectieven op toezicht, die in samenhang de kwaliteit van het toezicht bepalen. Aan bod komen:

* Toezicht met maatschappelijke meerwaarde; wat is dat precies?
* 4 perspectieven op toezicht: Consument (Patiënt), Professional, Publiek en Politiek
* In 8 stappen komen tot een effectieve toezichtstrategie
* Vertrouwen in de zorg en in de toezichthouder

14.15 uur Wat vinden de consumenten en het publiek?

Interview door Paul van Dijk met vertegenwoordigers vanuit de pers en van consumentenorganisaties, aansluitend discussie met de geïnterviewden en de deelnemers  

In toenemende mate weegt het consumentenperspectief en het publieksperspectief mee in de beoordeling van de kwaliteit van de sector en van de toezichthouder zelf. Hoe wegen vertegenwoordigers van deze perspectieven de kwaliteit van het toezicht? En hoe voorkomen we dat we al te casusgericht naar kwaliteit kijken? Met medewerking van:

• Bart Combée, directeur Consumentenbond

• Een bekend journalist

14.30 uur Discussie en vragen stellen aan de keynotespreker en geïnterviewden o.l.v. Paul van Dijk

14.45 uur Pauze met koffie en thee

15.05 uur Wat vinden de onder toezicht gestelde professionals? 

Interview door Paul van Dijk met vertegenwoordigers vanuit onder toezicht gestelde organisaties, aansluitend discussie met de geïnterviewden en de deelnemers  

De professional is intrinsiek gemotiveerd zijn werk zo goed mogelijk te doen. Onder welke omstandigheden conformeren zij zich daarbij optimaal aan wetten en regels? Geïnterviewd worden: 

• Erik te Brake, manager Ondernemerschap, Veiligheid en Digitalisering bij VNO-NCW en MKB-Nederland

• Annemarije Schoonbeek, advocaat bij CoLegal, verleent bijstand aan zakelijke dienstverleners met vergunning van DNB of AFM

15.20 uur Discussie en vragen stellen aan de geïnterviewden o.l.v. Paul van Dijk 

15.35 uur Keynotelezing 2: Integreren van de perspectieven in je beleid, hoe doe je dat?

Wilma Boevink, Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut en voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen 

16.15 uur Vragen stellen aan de keynotespreker o.l.v. Paul van Dijk  

16.30 uur Het perspectief van de Politiek /Woordvoerders over toezicht

Interview door uw middagvoorzitter, Paul van Dijk met woordvoerders van politieke partijen. Hun medewerking is altijd onder voorbehoud van de agenda van de kamer. Met o.a.: 

•Attje Kuiken, PvdA

 17.00 uur Afsluiting & Borrel

Sprekers

Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM). Na zijn studies journalistiek en rechten werkte hij eerst vijf jaar als wetgevingsjurist bij het ministerie van Defensie en van Economische Zaken. Daarna was hij beleidsadviseur en projectleider bij het ministerie van Economische Zaken. Paul is als associee verbonden aan KWINK groep. Hij is gespecialiseerd in – de organisatie van – (markt)toezicht en nam het initiatief tot de websites markttoezicht.nl en toezichttafel.nl.

Prof. dr. Ian Leistikow is inspecteur en adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Health Policy & Management met als leeropdracht ‘overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’. Van 2003-2011 was hij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het patiëntveiligheidsbeleid in het UMC Utrecht. Hij is mede auteur van het boek ‘SIRE: Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie en ook zijn proefschrift ‘Patiëntveiligheid: de rol van de bestuurder’ is uitgeven door Elsevier Gezondheidzorg. In 2015 publiceerde hij het boek ‘Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg’. Ian spreekt regelmatig op (intern)nationale congressen over patiëntveiligheid en de rol van de toezichthouder.

Bart Combée is sinds 1 april 2009 directeur van de Consumentenbond. De Consumentenbond werd opgericht in 1953 en telt nu 1,6 miljoen deelnemers, waarvan 440.000 leden. Sinds november 2015 is Bart tevens President van Consumers International, de mondiale federatie van consumentenorganisaties. In zijn loopbaan heeft Bart directiefuncties bekleed in zowel de profit als de non profit sector. Hij was o.m. Commercieel Directeur bij de AVR, destijds de grootste afvaldienstverlener in Nederland. Het laatst was hij directeur West Nederland bij Viataal, een non-profitorganisatie, die onderwijs en zorg biedt in de gehandicaptensector. Ook was hij lid van de Rotterdamse gemeenteraad van 1994-1998. Maatschappelijk ondernemerschap was steeds de rode lijn bij deze activiteiten. Bart studeerde af als econoom aan de Erasmus Universiteit.

Erik te Brake studeerde Innovatiewetenschappen en Rechten in Eindhoven en Leiden, en heeft dat toegepast in zijn eerste twee banen bij VEMW en VNO-NCW in het domein van energiebeleid. Na het sluiten van het Energieakkoord in 2013, is hij zich binnen VNO-NCW en MKB-Nederland gaan verbreden, en verantwoordelijk geworden voor betere regelgeving, ondernemerschap, veiligheid en digitalisering. In dat kader heeft hij ook gewerkt aan betere samenwerking tussen toezicht en bedrijfsleven door het organiseren van toezichttafels met toezichthouders, beleid en bedrijfsleven samen. Hier kwamen belangrijke toezichtprincipes aan de orde, zoals high trust, high penalty en het samenspel tussen private en publieke checks and balances.

Annemarije Schoonbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toezicht, handhaving en compliance vraagstukken. Annemarije was ruim tien jaar als internationaal belastingadviseur en advocaat verbonden een groot advocatenkantoor.  In die periode heeft zij een groot aantal ondernemingen en ondernemers geholpen bij (het oplossen van) compliance vraagstukken, onderzoeken van toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten alsmede bij de verdediging in bestuurs- en strafrechtelijke procedures. Daarna is zij ruim vijf jaar aan de slag gegaan als projectleider bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij zij ook enige tijd gedetacheerd was bij DNB. Zij werkte regelmatig samen met andere ketenpartners. In die rol was zij verantwoordelijk voor complexe onderzoeken en projecten op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders. Annemarije is op dit moment actief als advocaat-ondernemer en verleent in die rol bijstand aan zakelijke dienstverleners die onder toezicht staan. 

Wilma Boevink is sociaal wetenschapper en werkt als Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut. Ook is ze voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen. In 2017 promoveerde ze op de thema’s Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie.

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 maart 2019
Lunch 12.30 uur Aanvang Seminar 13.30 Einde 17.00 uur           

De deelnamekosten aan dit Nieuwspoort Seminar bedragen € 345,- excl. BTW inclusief lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau en leden van Vide betalen € 295,- excl. BTW. De kortingsprijs geldt ook vanaf elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de seminarreeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg