Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
20 maart 2019
13.00 – 17.00 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.00 uur

Georganiseerd in samenwerking met Vide

Keynotespeakers: Prof.dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ian is bovendien senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Dr. Wilma Boevink, Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut. Ook is ze voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen. 

Verder met ondermeer: Paul van Dijk, zelfstandig adviseur, Petra Reulings, coördinerend/ specialistisch senior inspecteur bij het Toezicht Sociaal Domein, Olof King, Manager belangenbehartiging bij de Consumentenbond en woordvoerders politieke partijen                                            

Toezicht in Transitie 2019 - Perspectieven op toezicht

In het Nieuwspoort Seminar op 20 maart 2019 gaan we op zoek naar de maatschappelijke meerwaarde van toezicht. Een toezichthouder ziet toe op “publieke belangen”, zei de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een toezichthouder moet aandacht hebben voor het “burgerperspectief”, aldus de Nationale ombudsman. Tijdens het seminar richten we ons op de vraag hoe we in de praktijk omgaan met de verschillende belangen en perspectieven.   

Aan de orde komen de volgende vragen:

Hoe ga je als toezichthouder om met de verschillende perspectieven: van de onder toezicht gestelde (professional), de consument (afnemer, patiënt), de politiek en het publiek?

•Waarom neemt de waarde van het toezicht toe als je verschillende perspectieven integreert?

Welke instrumenten worden nu al toegepast om de perspectieven mee te nemen?

•Hoe zorg je ervoor dat de perspectieven leiden tot beter toezicht in de praktijk

•Welke tips and tricks kunnen we met elkaar opstellen en welke randvoorwaarden gelden daarbij? Welke rol is er voor de politiek?

Met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaat u aan de slag met dit actuele thema. Er is veel ruimte voor discussie met de inleiders en met uw collega-toezichthouders. 

Aan het eind van de dag heeft u meer inzicht in de perspectieven en vooral in de manier waarop u die kunt betrekken bij uw toezicht: welke kansen en risico’s zien we en hoe kunt u er zelf mee aan de slag in uw praktijk? 

Mogen wij u verwelkomen op 20 maart 2019 bij het Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

Elwin Veldhuis

Haags Congres Bureau  

Programma

Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2019: Perspectieven op toezicht

12.00 uur Inlooplunch

13.00 uur Opening en introductie

Paul van Dijk, consultant en interim-manager regulering, toezicht en communicatie, tevens uw middagvoorzitter 

13.05 uur Keynotelezing 1: Perspectieven op toezicht

Prof. Dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit en werkzaam als senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

In deze keynote-lezing gaat Prof. Dr. Ian Leistikow in op 4 perspectieven op toezicht, die in samenhang de kwaliteit van het toezicht bepalen. Aan bod komen:

* Toezicht met maatschappelijke meerwaarde; wat is dat precies?
* 4 perspectieven op toezicht: Consument (Patiënt), Professional, Publiek en Politiek
* In 8 stappen komen tot een effectieve toezichtstrategie
* Vertrouwen in de zorg en in de toezichthouder

13.50 uur Wat doen we al en wat kunnen we doen?

Paul van Dijk, consultant en interim-manager regulering, toezicht en communicatie, tevens uw middagvoorzitter

Waarom is het belangrijk om de perspectieven te betrekken bij uw toezicht? Over transparantie, verantwoording en responsiviteit, en ontvankelijkheid voor signalen van buiten. Paul van Dijk geeft overzicht en inzicht in de mogelijkheden.

14.05 En werkt het?

Interview door Paul van Dijk met vertegenwoordigers vanuit toezichthouders en van consumentenorganisaties  

In toenemende mate weegt het consumentenperspectief en het publieksperspectief mee in de beoordeling van de kwaliteit van de sector en van de toezichthouder zelf. Voelen burgers zich gehoord? En vinden ze dat de kwaliteit van de sector en van het toezicht daardoor toeneemt? En hoe voorkomen we dat we al te casusgericht naar kwaliteit kijken ? Geïnterviewd worden o.a.:

• Olof King, manager belangenbehartiging bij de Consumentenbond
• Petra Reulings, coördinerend/ specialistisch senior inspecteur bij het Toezicht Sociaal Domein
 

14.30 uur Pauze met koffie en thee

14.45 uur Wat betekenen de perspectieven voor professionals?

Interview met vertegenwoordigers vanuit organisaties onder toezicht, aansluitend discussie met de geïnterviewden en de deelnemers  

De toezichthouder wil publieke belangen dienen, maar wat betekent dit voor de professional onder toezicht? Die is toch intrinsiek gemotiveerd zijn werk zo goed mogelijk te doen? Voelt de professional zich zelf gehoord en vindt hij dat de kwaliteit van sector en toezicht toeneemt? Interviews met o.a.:  

• Martin de Bree, Manager bij Erasmus Institute of Business-Regulation Management  
• Annemarije Schoonbeek, advocaat bij CoLegal, verleent bijstand aan zakelijke dienstverleners met vergunning van DNB of AFM
 
15.10 uur Discussie en vragen stellen aan de geïnterviewden o.l.v. Paul van Dijk
 

15.25 uur Keynotelezing 2: Integreren van de perspectieven in je beleid, hoe doe je dat?

Dr. Wilma Boevink, Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut en voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen 

16.05 uur  Tips & Tricks bij het echt betrekken van het publiek bij het toezicht

Wat werkt al goed en wat kan nog beter? Hoe kunnen we valkuilen omzeilen en kansen benutten? Wat hebben we nodig om dit voor elkaar te krijgen? Hoe gaan we daar voor zorgen? Onder leiding van de middagvoorzitter.

16.30 uur Woordvoerders over toezicht

Interview door uw middagvoorzitter, Paul van Dijk met woordvoerders van politieke partijen. Hun medewerking is altijd onder voorbehoud van de agenda van de kamer. Met o.a.: 

•Attje Kuiken, PvdA

•Kees Verhoeven, D66

 17.00 uur Afsluiting & Borrel

Sprekers

Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM). Na zijn studies journalistiek en rechten werkte hij eerst vijf jaar als wetgevingsjurist bij het ministerie van Defensie en van Economische Zaken. Daarna was hij beleidsadviseur en projectleider bij het ministerie van Economische Zaken. Paul is als associee verbonden aan KWINK groep. Hij is gespecialiseerd in – de organisatie van – (markt)toezicht en nam het initiatief tot de websites markttoezicht.nl en toezichttafel.nl.

Prof. dr. Ian Leistikow is inspecteur en adviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Health Policy & Management met als leeropdracht ‘overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’. Van 2003-2011 was hij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het patiëntveiligheidsbeleid in het UMC Utrecht. Hij is mede auteur van het boek ‘SIRE: Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie en ook zijn proefschrift ‘Patiëntveiligheid: de rol van de bestuurder’ is uitgeven door Elsevier Gezondheidzorg. In 2015 publiceerde hij het boek ‘Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg’. Ian spreekt regelmatig op (intern)nationale congressen over patiëntveiligheid en de rol van de toezichthouder.

Dr. Petra Reulings is coördinerend/ specialistisch senior inspecteur bij het Toezicht Sociaal Domein. Ze is projectleider van het project ‘toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking’. Dit project heeft de innovatieprijs handhaving en toezicht 2018 gewonnen. Het juryrapport stelt duidelijk dat de jury onder de indruk is van het project: "Door het probleem vanuit de personen met een licht verstandelijke beperking zelf te benaderen worden de analyses scherp en de oplossingen tastbaar. Het getuigt van lef om deze doelgroep als mystery guest in te zetten en om als toezichthouder in plaats van de opgeheven vinger een beroep te doen op de intrinsieke motivatie van gemeenten. De maatschappelijke relevantie van het project is groot. Heel Nederland kan hier zijn voordeel mee doen, mede dankzij de verschillende publicaties en de website met een handreiking voor gemeenten."

Olof King (1963) is als historicus afgestudeerd aan de RU Leiden en Austin (VS), en heeft zijn master (business administration) behaald in Portsmouth. In zijn loopbaan is de rode draad zonder twijfel met een woord te vangen: belangenbehartiging. Na een carrière in organisatieadvies en outplacement maakte hij in 2000 de overstap naar vakbond De Unie, waar hij leiding gaf aan de CAO-onderhandelaars en organisatieadviseurs. Van 2013 tot 2018 was  hij directeur van Diabetesvereniging Nederland, de grootste patiëntenvereniging van Nederland. Sinds oktober 2018 is hij directeur belangenbehartiging bij de Consumentenbond.

Martin de Bree heeft een chemische en bedrijfskundige achtergrond en meer dan 15 jaar in de afvalsector gewerkt. Gefascineerd door de bijzondere interactie tussen bedrijven en overheden op het gebied van wet- en regelgeving promoveerde hij in 2006 met het proefschrift ‘Waste and Innovation’ aan de TU Delft. Sinds 2011 is hij verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University waar hij een groot onderzoek naar Modern Toezicht coördineert. Daarnaast doet hij zelf onderzoek naar meta- en systeemtoezicht, compliance management en innovatieve regulering (winnaar VIDE publicatieprijs 2018). Naast wetenschappelijk onderzoek is hij actief als zelfstandig consultant voor onder meer toezichthouders, ministeries en bedrijven.

Annemarije Schoonbeek heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van toezicht, handhaving en compliance vraagstukken. Annemarije was ruim tien jaar als internationaal belastingadviseur en advocaat verbonden een groot advocatenkantoor.  In die periode heeft zij een groot aantal ondernemingen en ondernemers geholpen bij (het oplossen van) compliance vraagstukken, onderzoeken van toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten alsmede bij de verdediging in bestuurs- en strafrechtelijke procedures. Daarna is zij ruim vijf jaar aan de slag gegaan als projectleider bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarbij zij ook enige tijd gedetacheerd was bij DNB. Zij werkte regelmatig samen met andere ketenpartners. In die rol was zij verantwoordelijk voor complexe onderzoeken en projecten op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders. Annemarije is op dit moment actief als advocaat-ondernemer en verleent in die rol bijstand aan zakelijke dienstverleners die onder toezicht staan. 

Dr. Wilma Boevink is sociaal wetenschapper en werkt als Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut. Ook is ze voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen. In 2017 promoveerde ze op de thema’s Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie.

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 maart 2019
Lunch 12.00 uur Aanvang Seminar 13.00 Einde 17.00 uur           

De deelnamekosten aan dit Nieuwspoort Seminar bedragen € 345,- excl. BTW inclusief lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van het Haags Congres Bureau en leden van Vide betalen € 295,- excl. BTW. De kortingsprijs geldt ook vanaf elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de seminarreeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg