Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 november 2019
10.00 – 16.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Sprekers: Yvette Vervoort (Buro8020), tevens uw middagvoorzitter, Hans van der Loo (Energyfinder en betterday), Bregje Spijkerman (TeamTalk en Spijkerman Trainingen en auteur van 'Navigeer je team naar succes'), Willem de Vos (Christelijk Lyceum Veenendaal en auteur van 'Leidinggeven zonder opsmuk'), Sebastiaan van Tongeren (unitleider en intern opleider Laterna Magica) en Inge Andersen (lector Waardegericht Leiderschap bij Penta Nova)

Ondersteund door: BMK

Nieuwspoort Seminar
Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2019 - Groeien in Leiderschap                                    

Tijdens de 2e editie van de Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs krijg je in 1 dag theoretische kaders en praktijkvoorbeelden aangereikt en ga je aan de slag met:

Groeien als mens, leider, team en organisatie

Groeien in de markt; waar liggen je kansen?

Groeien in leiderschap; ontwikkelfasen & bouwstenen

Samen groeien: Jij en de ander

Realistisch leren in leiderschap

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor de hele dag. De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Programma 
Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs 2019 - Groeien in Leiderschap 

10.00 uur Introductie door uw dagvoorzitter, Yvette Vervoort, Buro8020

10.15 uur Groeien als mens, leider en als team, Bregje Spijkerman, Teamtalk & Spijkerman Trainingen

* Inzicht in en focus op jouw team
* Coachend leiderschap = Effectief leiderschap
* Sturen op resultaat
* Versterken van je eigen leiderschap

11.00 uur Break

11.15 uur Korte oefening en bespreken van uitkomsten

11.45 uur Leiderschap zonder opsmuk, Willem de Vos, Christelijk Lyceum Veenendaal

* De kracht van taal, verhalen en verbeelding
* De driehoek Persoon – Rol – Organisatie
* Leiderschap & Liefde
* Zeven alternatieven voor leidinggeven vanuit macht

12.30 uur Lunch

13.30 uur Energizer

13.40 uur Bouwstenen van positief energiek leiderschap, Hans van der Loo, Betterday & Energyfinder

* Golfbewegingen en leiderschap
* Beweeglijke en energieke leiders
* Samen golven maken; beïnvloeding, besmetting en betovering
* Unbosses en superbosses 

14.15 uur Gluren bij de buren: Praktijkverhaal over Leiderschap, Sebastiaan van Tongeren, Laterna Magica

* In beweging zijn = in ontwikkeling zijn
* Een speelveld creëren voor kinderen, professionals en ouders
* Leren en leven vanuit kernwaarden
* Realistisch leren in leiderschap

14.45 uur Break

15.00 uur Groeien in waardegericht leiderschap, Inge Andersen, Penta Nova

* Welke waarden liggen onder het zichtbare gedrag?
* Betekenisgeving en waardecreatie bevorderen
* Waardegericht handelen in de praktijk
* Groeien in waardegericht leiderschap; cases om van te leren

15.30 uur Geleerde lessen met elkaar vaststellen, o.l.v. Yvette Vervoort

16.00 uur Afsluiting en borrel

Sprekers

Yvette Vervoort is van oorsprong bioloog en heeft twaalf jaar als docent biologie in het voortgezet onderwijs gewerkt. Yvette is daarna uit eigenwijzigheid en geïnspireerd door het aanbod voor jonge kinderen in Denemarken een eigen kinderopvangorganisatie gestart in 1989. Gestart als éénpitter heeft zij die organisatie in ruim tien jaar tijd uitgebouwd tot een innovatieve, stedelijke kinderopvangorganisatie. Vanaf 2000 werkt zij als adviseur binnen kinderopvang en onderwijs. Yvette: "Mijn doel is om mensen op weg te helpen en te stimuleren, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan hun ambities. Ik ben enthousiast en betrokken, praktisch en oplossingsgericht en heb gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen. Mijn aanpak is gestructureerd en planmatig." Yvette heeft inmiddels bijna 30 jaar ervaring in de kinderopvang. Eerst 10 jaar als ondernemer en vanaf 2000 als adviseur. Zij heeft praktijkervaring en ervaring als extern adviseur met alle vormen van kinderopvang: heledag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang. Door haar rol in de implementatie van de Wet kinderopvang in 2005 en de implementatie van de nieuwe eisen voor gastouderopvang in 2010 is zij goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Sinds de Motie van Aartsen-Bos in 2007 is zij betrokken bij de invulling en realisatie van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Zij heeft veel ervaring als adviseur en projectleider van grote landelijke projecten in opdracht van de rijksoverheid. En ook in de realisatie van opdrachten in de uitvoeringspraktijk van kinderopvang en (integrale) kindcentra in opdracht van diverse gemeenten en schoolbesturen. Bij opdrachten die meer beleidsmatig van aard zijn, brengt Yvette haar praktijk ervaring in. En bij praktijkopdrachten profiteren de opdrachtgevers mee van haar kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving.

Hans van der Loo is expert op het gebied van energieke gedragsverandering. Hij is medeoprichter van de bureaus betterday en EnergyFinder en tevens schrijver van meerdere managementbestsellers (‘Kus de visie wakker’, ‘Waar haal je de energie vandaan?’)

Bregje Spijkerman is trainer, coach en ondernemer. Zij heeft zich tijdens haar studie altijd gericht op twee zaken: groepsdynamica en het spreken voor groepen. Na haar studie ging zij het bedrijfsleven in. Zij startte in 2006 haar eigen bedrijf Spijkerman Trainingen, gespecialiseerd in communicatietrainingen en team coaching. In 2016 richtte zij ernaast een nieuw bureau op met de naam Teamtalk. Dit trainingsbureau is vooral actief in projecten waarbij de nieuwste inzichten op gebied van training & coaching voor teams worden ingezet. Bregje is dochter van auteur Rupert Spijkerman. Samen met Erasmus Universiteit hebben zij in 2010 een instrument ontwikkeld om teams eenvoudig te analyseren: Het Teamkompas. Bij deze methode hoort het boek: 'Navigeer je team naar succes’. In 2016 heeft zij de e-learning 'Teamtalk' voor teams op de markt gebracht. 

Willem de Vos (1958) studeerde Theologie in Utrecht. Hij werkte 12 jaar lang als leraar godsdienst/levensbeschouwing. In 1993 werd hij benoemd tot rector en na een scholenfusie tot directievoorzitter van een brede scholengemeenschap. In 1999 stapte hij over naar BMC, een organisatieadviesbureau voor de publieke sector. Hij gaf op interim-basis leiding aan verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs, aan een ROC afdeling en aan een Stichting voor openbare bibliotheken. Daarnaast bekwaamde hij zich als trainer en coach voor de publieke sector. Hij werkt graag met ideeën uit de transactionele analyse, systemisch denken en grouprelations. Vanaf 2007 gaf hij leiding aan de trainers en coaches van BMC onder de naam ‘Einsteingroep’, genoemd naar het boek ‘Einstein en de kunst van het zeilen’. In 2011 schreef hij samen met Marian Timmermans het deel ‘Einstein en de kunst van leidinggeven met diepgang’, uitgegeven door SWP in de Einsteinreeks. In 2015 stapte hij weer over naar het voortgezet onderwijs als rector/ bestuurder. Een van zijn hobby’s is het verzamelen, bewerken, vertalen en schrijven van zeer korte verhalen met een moraal. BMC gaf zes keer honderd verhalen uit als relatiegeschenk (De kortste weg, De overkant, Over de brug, Het smalle pad, Hier onderwijst men de jeugd en Goede raad). Bij SWP verschenen tien verhalenbundels. Daarnaast stelde hij enkele boekjes samen voor goede doelen en bedrijven. In het nieuwste boek ‘Leidinggeven zonder opsmuk’ beschrijft hij zijn dwarse kijk op leiders(chap), gelardeerd met verhalen en citaten. 

Sebastiaan van Tongeren is unitleider en intern opleider op IKC Laterna Magica (0-12 jaar). Op Laterna Magica creëren we een speelveld waar kinderen, professionals en ouders kunnen experimenteren met samen leren, samen leven en samen werken. Samen de wereld een beetje mooier maken: duurzamer, socialer, democratischer. Ongelijke ontwikkelkansen veranderen en ieder kind tot volle bloei. Maatwerk als nieuwe standaard. Een voortdurende onderzoekende houding, een heldere visie en vertrouwen maken het mogelijk continu in beweging en dus ontwikkeling te zijn. Het leren van en met elkaar staat daarbij centraal. Sebastiaan deed de pabo, master ecologische pedagogiek gericht op leiderschap en lerende organisaties. Het pendelen tussen theorie en praktijk en van macro naar microniveau is zijn manier van leren en ontwikkelen. Hij geeft sinds 2009 samen met een MT leiding aan de ontwikkeling van het concept Natuurlijk Leren in een gebouw zonder klassen, een school zonder vaste methoden, maar met een leerling-volg-jezelf-systeem. Een leer- en leefgemeenschap opgebouwd vanuit waarden. Een leer- en leefgemeenschap waarin medewerkers in verschillende kleine interdisciplinaire teams naast uitvoerders ook ontwerpers en onderzoekers zijn.

Inge Andersen is Lector Leiderschap in het onderwijs bij Penta Nova. Vanuit die functie geeft zij leiding aan een kenniskring die onderzoek doet naar waardegericht leiderschap in onderwijsorganisaties. Zij is tevens Academic director van de Master Educational Leadership van Penta Nova. Na haar studie Onderwijskunde promoveerde zij in 1996 op een onderzoek naar samenwerking en autonomie van leraren in het primair onderwijs. Hierna werkte zij bij de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht waar zij onderzoek deed naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs, in de context van onderwijsvernieuwing. Van 2007 tot 2012 werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij de Nederlandse Schoolleiders Academie. Daarnaast en daarna begeleidde en leidde zij vanuit verschillende organisaties praktijkonderzoeken en professionaliserings- en ontwikkelingstrajecten op het gebied van werkplekleren, samenwerking, professionele ruimte en kwaliteitsbeleid/HRM. Zij schreef diverse publicaties over leiderschap en ontwikkelde in opdracht van het Schoolleidersregister PO, de VO-raad en School aan Zet digitale reflectie-instrumenten voor schoolleiders, bestuurders en leraren.

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
20 november 2019
10.00 – 16.00 uur met lunch vanaf 12.30 - 13.30 uur

De kosten bedragen 495,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor het bijwonen van het seminar. De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg