Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
4 december 2018
10.00 – 17.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Ondersteund door: BMK

Nationale Directeurendag Kinderopvang en Basisonderwijs: 2 Nieuwspoort Seminars 
Kies Positie! + De Kracht van samen veranderen

Voor schoolleiders en locatiemanagers                                                   

m.m.v.  Yvette Vervoort (Buro 8020), emeritus hoogleraar Robert-Jan Simons (Visie op Leren), Stijn van Diemen ((Twynstra Gudde), Maurits Broekema (Strange Strategy & Change), Jaap van't Hek (Organisatievragen), Daniel Wolfs (The Change Studio), Hans van der Loo (Betterday, Energyfinder), John Vonk (De Toverberg, Zoetermeer) en Rudie Peeters (Hoera Kindercentra)

NDKB 2018 -> persoonlijke én professionele ontwikkeling voor locatiemanagers kinderopvang & schoolleiders basisonderwijs

Tijdens de Nieuwspoort Seminars ‘Kies Positie!' en 'De kracht van samen veranderen' krijgt u in 2 compacte seminars theoretische kaders en praktijkvoorbeelden aangereikt en gaat u aan de slag met: 

Positie kiezen als mens, directeur en organisatie

Positionering in de markt; waar liggen uw kansen?

U en de ander

De kracht van samen veranderen

Realistisch veranderen

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor beide seminars. De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Mogen wij u welkom heten op 4 december bij Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma 'Kies Positie!' 4 december 2018

10.00 uur Urgentie: Waarom is positie kiezen noodzakelijk?
Yvette Vervoort, buro8020, tevens uw voorzitter, schetst actuele ontwikkelingen waarop u moet inspelen

* Waarom moet u positie kiezen?
* Welke vragen moet u beantwoorden?
* Welke kansen en uitdagingen komt u daarbij tegen?

10.20 uur Positie kiezen als regisseur & als producer
Robert-Jan Simons, Visie op Leren, biedt houvast om keuzes te maken over leiderschap, personeel en organisatie

* Rollen van de schoolleider en van de locatiemanager
* Ontwikkelen van de professionele organisatie
* Toekomstgericht vormgeven van uw personeelsbeleid
* Leren als organiserend principe

11.00 uur Koffiebreak

11.20 uur Praktijkvoorbeeld Positie Kiezen!
Rudie Peeters, Hoera Kindercentra

11.50 uur Positie Kiezen als organiserend principe
Stijn van Diemen, Twynstra Gudde

* Een helder verhaal en aanbod; waar bestaat dat uit?
* Verhalen en ervaringen inzetten

12.20 uur Geleerde lessen & wat gaat u morgen (anders) doen?
Onder leiding van Yvette Vervoort, uw voorzitter
 
12.30 uur Gezamenlijke Lunch in het restaurant van Nieuwspoort
 
 
Programma 'De kracht van samen veranderen' 4 december 2018
 
13.30 uur Welkom, door uw voorzitter, Yvette Vervoort, buro8020
 
13.35 uur Verandering is de enige constante
 
Een veranderverhaal uit de praktijk door John Vonk van de Toverberg in Zoetermeer met korte reflecties door de sessieleiders
 
14.00 uur SESSIES
 
A. VERANDERSPIEGEL - Maurits Broekema, Strange Strategy & Change
Maurits gaat met u op zoek naar de kern. Waardoor wordt u tijdens een verandering verleidt om het over organisatievragen te hebben en niet over kinderen? Waarom leidt dit af? Hoe zet u uw taak weer centraal?
 
B. VERANDERSTROOP - Jaap van't Hek, Organisatievragen
Om samen te kunnen veranderen moet je van elkaar kunnen en willen leren. Maar in het onderwijs en in de kinderopvang wordt er maar zeer beperkt geleerd. Jaap gaat dieper in op belemmeringen voor leren en veranderen; waardoor wordt het stroop? En wat kunt u er tegen doen?
 
C. VERANDERKRACHT - Daniel Wolfs, The Change Studio
Veranderen kan niet zonder samenwerking; deze is echter niet vanzelfsprekend. Mensen maken in samenwerking het verschil. Daniel geeft oplossingen uit de praktijk voor de valkuilen die u tegenkomt. Hoe wordt je een Magic Maker?
 
15.00 uur Teabreak
 
15.30 uur SESSIES
 
U kiest nog een keer uit A, B of C
 
16.30 uur Veranderen met Energie!
Hans van der Loo, Beterday, Energyfinder
 
17.00 uur Afsluiting en borrel 

Sprekers

Yvette Vervoort is van oorsprong bioloog en heeft twaalf jaar als docent biologie in het voortgezet onderwijs gewerkt. Yvette is daarna uit eigenwijzigheid en geïnspireerd door het aanbod voor jonge kinderen in Denemarken een eigen kinderopvangorganisatie gestart in 1989. Gestart als éénpitter heeft zij die organisatie in ruim tien jaar tijd uitgebouwd tot een innovatieve, stedelijke kinderopvangorganisatie. Vanaf 2000 werkt zij als adviseur binnen kinderopvang en onderwijs. Yvette: "Mijn doel is om mensen op weg te helpen en te stimuleren, zodat zij zelf invulling kunnen geven aan hun ambities. Ik ben enthousiast en betrokken, praktisch en oplossingsgericht en heb gevoel voor onderlinge verhoudingen en belangen. Mijn aanpak is gestructureerd en planmatig." Yvette heeft inmiddels bijna 30 jaar ervaring in de kinderopvang. Eerst 10 jaar als ondernemer en vanaf 2000 als adviseur. Zij heeft praktijkervaring en ervaring als extern adviseur met alle vormen van kinderopvang: heledag opvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang, flexibele opvang. Door haar rol in de implementatie van de Wet kinderopvang in 2005 en de implementatie van de nieuwe eisen voor gastouderopvang in 2010 is zij goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Sinds de Motie van Aartsen-Bos in 2007 is zij betrokken bij de invulling en realisatie van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Zij heeft veel ervaring als adviseur en projectleider van grote landelijke projecten in opdracht van de rijksoverheid. En ook in de realisatie van opdrachten in de uitvoeringspraktijk van kinderopvang en (integrale) kindcentra in opdracht van diverse gemeenten en schoolbesturen. Bij opdrachten die meer beleidsmatig van aard zijn, brengt Yvette haar praktijk ervaring in. En bij praktijkopdrachten profiteren de opdrachtgevers mee van haar kennis en ervaring op het gebied van wet- en regelgeving. 

Robert-Jan Simons (1949) is emeritus hoogleraar. Tot 1990 werkte hij aan de Universiteit van Tilburg en bij het Tilburgs Instituut voor Academische Studies (tias). Van 1990 tot 2001 was hij hoogleraar onderwijs en opleidingspsychologie en onderzoeksdirecteur pedagogiek en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna werkte hij als hoogleraar ‘didactiek in digitale context’ en als directeur van het ivlos aan de Universiteit Utrecht. Vanaf januari 2010 verruilde hij deze laatste functie voor het directeurschap van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Sinds 1 januari 2014 is hij met emeritaat. Hij werkt nu als zelfstandig professional vanuit zijn bureau ‘Visie op leren’.

Rudie Peeters is een praktisch ingestelde no-nonsens directeur die op een geheel eigen wijze een organisatie leidt in Noord Limburg met circa 35 locaties en 250 medewerkers. Een eigenzinnige directeur met een scherpe en  zeer uitgesproken menig over de positie van kinderopvang. Scherp op het gebied van identiteit, positie en gelijkwaardigheid. Een echte maatschappelijke ondernemer die ondanks zijn uitgesproken ondernemerschap een voorvechter is van kinderopvang in het sociale domein en strijd voor kinderopvang als basisvoorziening. Elke kind heeft recht op ontwikkeling en die begint bij de kinderopvang. Zijn titel: praktijkprofessor.

John Vonk is directeur van rk basisschool 't Schrijverke in Zoetermeer, waaronder nevenvestiging Kindcentrum Toverberg, een "zelfstandige" vestiging met 285 leerlingen, sinds augustus 2017 gehuisvest in een nieuw schoolgebouw, zonder klaslokalen, aula, teamkamer, maar wel met een glijbaan.
 

Stijn van Diemen is senior adviseur bij Twynstra Gudde op het gebied van positionering, transitie, corporate identity, thought leadership en organisatieontwikkeling. Met ruim 25 jaar ervaring, bij Nederlandse en buitenlandse bureaus, zowel in de publieke als private sector, adviseert hij bestuurders en directeuren in de volle breedte van hun uitdagingen. Hij is conceptueel sterk, een teamworker en bijzonder klantbetrokken. Hij moedigt zijn opdrachtgevers aan, te redeneren vanuit relevantie en ambitie: ‘De organisatie is niet wat ze over zichzelf vertelt, maar hoe ze zichzelf gedraagt – en wat anderen daarvan vinden.’

Hans van der Loo (1954) is geboren in Luxemburg en heeft daarna aan de Sorbonne (Parijs), de Universiteit Utrecht en Harvard Business School (Boston) gedragswetenschappen gestudeerd. Hij begon zijn carrière als universitair hoofddocent op het gebied van toekomstscenario’s aan de Universiteit Utrecht. Na een aantal jaren werkzaam te zijn in het bedrijfsleven maakte hij de switch naar het advies. Als partner bij &Samhoud, Pentascope en Turner hield hij zich in binnen- en buitenland bezig met gedrags- en cultuurverandering. Visie- en merkontwikkeling, strategieformulering en de vertaling daarvan in aangepast gedrag en gewenste prestaties waren zijn hoofdthema’s. Hij verrichtte opdrachten voor bedrijven en organisaties in zo’n beetje alle economische en maatschappelijke sectoren.  Sinds 2015 is hij samen met Patrick Davidson co-founder van twee adviesbedrijven: betterday (gericht op versneld veranderen) en energyfinder (gericht op het krijgen en behouden van energie). Hans heeft een groot aantal managementbestsellers geschreven: Kus de visie wakker (2007), We hebben er zin in (2011), Vaart maken (2014) en  Waar haal je de energie vandaan? (2016) en Musk Mania (2016). Zijn ervaringen als praktisch adviseur en schrijver van boeken vertaalt hij in inspirerende lezingen en workshops over energie, gedragsverandering en prestatieverbetering, cultuur, toekomstvisie en  persoonlijk leiderschap. Hij is getrouwd en heeft twee zoons: Casper (23) en Joran (19). Hij woont in Utrecht, maar geeft ook regelmatig lezingen in het buitenland.

Maurits Broekema is na zijn studies Theater en Wijsbegeerte acht jaar als theatermaker actief geweest. De afgelopen twaalf jaar vindt hij zijn weg als veranderkundige in organisaties. In 2013 sloot hij zich als partner aan bij Strange | Strategy and Change. “Ik ben een veroorzaker. Iemand die graag constructief ontregelt, programma’s organiseert, waarin mensen elkaar opnieuw ontmoeten. Als veranderkundige ondersteun ik in het beleefbaar maken van de essentie. In het theater zocht ik naar wat mensen in gevoel verbindt, hoe de werkelijkheid gezamenlijk beleefd wordt. Het wonderlijke van theater is dat driehonderd mensen in een zaal het idee hebben dat ze hetzelfde gezien en gevoeld hebben. Ik zoek in mijn werken naar wat men beleeft. Een fysieke ervaring wat een individueel en collectief proces in gang zet, dat niet meer te stoppen is; en je onvermijdelijk in de verandering zuigt.”

Jaap van ‘t Hek (1953) wordt gedreven door zijn fascinatie over het feit dat er zoveel goed gaat in een organisatie, dit soms ondanks de wijze waarop het georganiseerd is. Zijn belangrijkste motivatie is om het werk aangenamer te maken. In zijn ogen gebeurt dat vooral als het werk zinvoller, logischer en doelmatiger georganiseerd wordt en als de mensen het gevoel (terug-)krijgen dat hun bijdrage er werkelijk toe doet. Hij is de laatste jaren vooral werkzaam als interim-manager. Hij doet dat bij voorkeur bij organisaties die ingewikkeld zijn in hun besturing, cultuur of de aard van hun werk. Hij werkt graag samen met wetenschappers, kunstenaars, vredesactivisten, politiemensen, tuinlieden, ambtenaren en politici. Vrijwel altijd in de publieke sector. Soms is dat in de rol van eindverantwoordelijke en soms als leidinggevende van de ondersteunende functies (Financiën, P&O, ICT, Facilitair). In alle gevallen is of raakt hij betrokken bij de manier waarop de strategie en de organisatie bij elkaar passen. Jaap treedt ook op als coach en adviseur. Ook hier ligt zijn liefde in het brengen van beweging in vastgelopen verhoudingen en opvattingen. Hij was ooit vormingswerker met werkloze Surinamers en Antillianen, beleidsmedewerker op het Amsterdamse stadhuis en organisatieadviseur bij NCIV, GITP en De Galan & Voigt. Sinds 1997 werkt hij voor zichzelf in Organisatievragen, sinds 1999 samen met Leike van Oss. Van 2000 tot 2004 was hij partner bij DeRoo Interim. Daarnaast is hij sinds 1992 als docent werkzaam op zijn eigen vakgebied(en) en verbonden aan Sioo, postdoctorale opleidingen voor adviseurs en interim-managers (SIOO). Hij is Master of Change Management (MCM), Certified Management Consultant (CMC) via de Orde van Organisatieadviseurs en hij is als een van de weinigen Master of Rather Successful Change (MRSC).

Daniël Wolfs is mede-oprichter en -eigenaar van The Change Studio. Vol overgave bundelt hij de krachten van mensen die in samenwerking memorabele resultaten willen behalen. Hij helpt organisaties om effectief en vanuit verbinding te veranderen, samenwerking op dagelijkse basis concreet te maken en met elkaar gesprekken te voeren die nodig zijn. Zijn klanten, variërend van non-profit- tot zorgorganisaties en van overheden tot grote corporates, willen in samenwerking met elkaar veranderingen bewerkstelligen. Maar vaak komt samenwerking niet van de grond, frustreren verschillende belangen het gezamenlijke belang, of komt de verandering zelf maar moeizaam vooruit. Daniël helpt hen in een rol als facilitator van  strategische bijeenkomsten, als veranderkundige in complexe veranderprojecten en als strategisch adviseur. Daniël schrijft (o.a. in Magic makers - de kracht van samen veranderen) en vertelt op diverse podia met een flinke dosis energie over dit onderwerp.  

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
4 december 2018
10.00 – 17.00 uur 2 seminars met een gezamenlijke lunch van 12.30 - 13.30 uur

De kosten om beide Nieuwspoort Seminars bij te wonen bedragen 495,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €395,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 495,-) voor het bijwonen van beide seminars. Dit geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer vanuit dezelfde organisatie.

Wilt u slechts 1 seminar bijwonen? Dat kan ook. U betaald dan €325,- ex BTW. Oud deelnemers Haags Congres Bureau en leden BMK betalen €285,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 325,-).  Dit geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer vanuit dezelfde organisatie.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg