Programma

Nieuwspoort Seminar 
De Veilige Gemeente 2019 - Burgers in opsporing
Kansen, risico's & randvoorwaarden
Donderdag 11 april 2019

13.30 - 17.00 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag

Met medewerking van o.a. Dr. Ronald van Steden, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV), Dr. Eric Bervoets, Bureau Bervoets,  Arnout de Vries, TNO, Marnix Eysink Smeets, Hogeschool Inholland en Wim van Amerongen, Nationale Politie

•Cybervrijwilligers • Buurt Preventie Teams • Buurt Whatsappgroepen • Burgerrechercheurs • Platforms van (burger)journalisten 

Burgers helpen gevraagd en ongevraagd steeds vaker in het opsporen van criminelen en ophelderen van zaken.

Hierdoor kan de opsporingskracht van politie, gemeente en OM sterk toenemen. Er zijn echter ook risico's en dilemma's die om uw aandacht vragen. Wat zijn de do's and don'ts en welke randvoorwaarden moet u in acht nemen bij burgeropsporing?

Tijdens het Nieuwspoort Seminar 'De Veilige Gemeente - Burgers in opsporing ' krijgt u inzicht in:

• Actuele ontwikkelingen, trends en onderzoeken 

• Voorbeelden van initiatieven op dit gebied

• Welke kansen bieden de initiatieven u?

• Welke juridische kaders moet u kennen? 

• Wat zijn de do's and the dont's en welke randvoorwaarden moet u in acht nemen?

Welke innovaties zijn voor u als kleine, middelgrote of grote gemeente bruikbaar in de uitvoering? En hoe zorgt u er voor dat u rationeel met risico’s blijft omgaan? Wat vraagt het van u, als gemeente-ambtenaar of politieman/politievrouw?

Met behulp van vele praktijkvoorbeelden, uw eigen kennis en ervaring en die van de andere deelnemers helpen de sprekers u kansen, risico's en randvoorwaarden in kaart te brengen.

Mogen wij u verwelkomen op 11 april 2019 bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau


Programma De Veilige Gemeente 2019 - 
Burgers in opsporing
Kansen, risico’s en randvoorwaarden

13.30 uur Opening en introductie op het thema door uw middagvoorzitter, Eric Bervoets, onderzoeker en eigenaar, Bureau Bervoets
Aan bod komen onder meer:
* Welke trends en ontwikkelingen zijn er op dit gebied?
* Wat zijn daarbij de uitdagingen?

13.45 uur Opsporing door burgers, Arnout de Vries, onderzoeker en adviseur, TNO
* Risico’s (eigenrichting, vertrouwelijkheid, privacy, eigen veiligheid) en kansen (extra capaciteit en denkkracht, snelheid, preventieve werking)
* Vele voorbeelden uit de praktijk nader onder de loep: Van Bellingcat tot buurtonderzoek in Whatsapp buurtgroepen
* Blik in de toekomst

14.25 uur Praktijkvoorbeeld 1: Burgerrechercheurs
Wim van Amerongen, Programmadirecteur Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen, Nationale Politie
* Juridisch kader en rechtsbescherming
* Begeleiding en samenwerking
* Rol van de politie in het burger – burger perspectief

14.45 uur Vragen stellen aan de inleiders o.l.v. uw middagvoorzitter

15.15 uur Pauze met koffie en thee

15.35 uur Doe-het-zelfsurveillance, Ronald van Steden, VU Amsterdam en SMV
* Resultaten onderzoek naar Whatsapp-buurtgroepen in Almere, Amstelveen, Amsterdam en Tilburg. Het onderzoek is gedaan door Mehlbaum onderzoek en de Vrije Universiteit in opdracht van Politie en Wetenschap.
* Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst? 

16.10 uur Burgeropsporing: veelbelovend landschap of listig mijnenveld? Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid Hogeschool Inholland
* Samenwerken met de burger of burger als verlengstuk?
* Burgerparticipatie als meerloops geweer: Over effecten op veiligheid, veiligheidsbeleving, sociale cohesie, burgerschap en rechtsstatelijkheid
* Burgers komen van Mars, professionals van Venus
* De noodzaak van precisie, preventie en prudentie

16.45 uur Wrap Up, door uw middagvoorzitter

17.00 uur Afsluiting en borrel
 

Sprekers

Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voor één dag per week verbonden aan de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema ‘lokale veiligheid en politie’. Hij doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU. Daarnaast verricht hij onderzoek naar privatisering van veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, wijkpolitie, veiligheidsnetwerken en vrijwilligers/actieve burgers in veiligheid.

Dr. Eric Bervoets is criminoloog en bestuurskundige. Eric is sinds 1997 actief, na een doctoraal bestuurskunde in Rotterdam en een academische promotie (in 2006) aan de Universiteit Twente in Enschede. Bureau Bervoets richt zich op toepassingsgericht criminologisch en veiligheidskundig onderzoek, vaak in opdracht van gemeenten, politie en ministeries. Ambitie is het ondersteunen van het veiligheidsdomein en lokaal bestuur met praktijkgericht onderzoek, advies en onderwijs.  We zijn ervan overtuigd dat kennis en kunde nodig zijn voor de effectiviteit en draagvlak van beleid, projecten en interventies. Maar het commitment en doorzettingsvermogen van de mensen in de uitvoering zijn doorslaggevend, daar kan geen 'evidence based' kennis tegenop! Lees verder via de website van Bureau Bervoets.

Arnout de Vries is onderzoeker en adviseur op het gebied van internet en maatschappelijke veiligheid bij TNO. Hij ontwikkelt en onderzoekt digitale middelen die hulp kunnen bieden bij een effectievere burgerparticipatie, zoals applicaties voor burgeropsporing: ‘Samen Zoeken’ en ‘Sherlock’. Daarnaast schrijft hij op zijn site SocialMediaDNA over social media in relatie tot maatschappelijke veiligheid.

Marnix Eysink Smeets is sinds 2007 lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid en voorzitter van de Onderzoeksgroep Recht & Veiligheid. Samen met studenten en (docent)onderzoekers draagt hij bij aan de ontwikkeling van (veiligheids)beleid dat burgers vertrouwen geeft. Eysink Smeets houdt zich vooral bezig met de vraag hoe de burger veiligheid beziet en beleeft, en hoe dat kan worden verbeterd. Formeler gezegd: met het publiek vertrouwen in veiligheid en veiligheidszorg. Met veiligheidsbeleving, vertrouwen en rechtsvaardigheidsbeleving als belangrijke deelgebieden. Naast zijn werk voor Inholland is Marnix Eysink Smeets voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidsbeleving, een netwerkorganisatie die zich richt op innovatief onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsbeleving. Verder is hij actief lid van onder andere de wetenschappelijke Politiekring van het Directoraat-Generaal Politie, de redactie van het veiligheidsvakblad Secondant en de landelijke Expertgroep Zelfredzaamheid. Ook is hij co-redacteur van het blog Bordwatching.

Wim van Amerongen is programmadirecteur Toekomstbestendig Opsporen en Vervolgen bij de politie. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen in maatschappij en technologie werken politie en het openbaar ministerie in dit programma nauw samen op het realiseren en versterken van de vernieuwings- en innovatiekracht in de opsporing en vervolging. Als programmadirecteur houdt hij zich daarnaast bezig met thema’s als ketensamenwerking, burgeropsporing en datadeling binnen de strafrechtketen. Zijn ervaringen met veranderprocessen zowel binnen als buiten de politie helpen hem bij het vinden van transitiestrategieën die de effectiviteit van de opsporing kunnen vergroten.

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
Donderdag 11 april 2019
13.30 – 17.00 uur met gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

De deelnamekosten aan dit seminar bedragen € 395,- excl. BTW inclusief lunch, alle presentaties (worden nagezonden), consumpties en een afsluitende borrel. Oud deelnemers van HCB betalen € 345,- excl. BTW.

Deelnemers vanuit de politie in België of Nederland krijgen een flinke korting. Zij betalen € 245,- excl. BTW per deelnemer. 

Indien u zich inschrijft voor 1 februari 2019 krijgt u 30 euro  (extra) korting! 

Bij inschrijving van 5 of meer deelnemers vanuit 1 organisatie kunnen we u een speciaal aanbod doen.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg