Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
2 november 2018
13.30 – 17.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Ondersteund door: Boom Bestuurskunde

Nieuwspoort Seminar Bestuurskunde BinnensteBuiten - Opgavegericht werken en slim sturen

Achtergronden, kansen, dilemma's en succesfactoren                                                        

m.m.v. o.a. prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer (Wageningen University & Research), Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag) en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland) 

De samenleving wordt steeds complexer en maatschappelijke opgaven zijn in toenemende mate 'wicked problems'. Overheidsorganisaties zoeken naar alternatieven in het omgaan met en aansturen van dergelijke complexe maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde Binnenstebuiten' krijgt u in 1 compacte middag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met: 

- 5 jaar na 'If mayors ruled the world' van Benjamin Barber; wat waren de dilemma's en wat zijn de geleerde lessen? 

- Organiseren rondom publieke doelen; wat betekent dat? Wat zijn de kansen en de risico's?

- Is smart governance hetzelfde als slim sturen?

- De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

- Waar zit de spanning tussen deze wijzen van organiseren en sturen en de staande praktijk?

- Handvatten om met de spanningen en dilemma's om te gaan

- Succesfactoren in de praktijk

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Mogen wij u welkom heten op 2 november bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma Bestuurskunde BinnensteBuiten 2 november 2018

12.30 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort

13.30 uur Opening en introductie door uw middagvoorzitter

13.35 uur 5 jaar na ‘If Mayors rule the world’: Dilemma’s bij anders organiseren en sturen

Martin Boisen, sociaal geograaf en docent aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij eigenaar van het adviesbureau BOISEN: For The Love of Place (spreker o.v.b.)

14.00 uur Organiseren rondom publieke doelen

Jan Herman de Baas

14.25 uur Bestuurskundige reflectie door hoogleraar bestuurskunde, aansluitend discussie met inleiders en deelnemers
 
15.00 uur Active Break
 
15.20 uur Opgavegericht werken in de praktijk I: De Wijkaanpak Schilderswijk
 
Renzo Steijvers, Gemeente Den Haag
 
15.40 uur Opgavegericht werken in de praktijk II: Wat vraagt het van de professional en van de organisatie?
 
Ineke den Heijer, Provincie Zuid-Holland
 
16.00 uur Slimme sturing in theorie en praktijk
 
Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan De WUR
 
16.40 uur Discussie met inleiders en deelnemers o.l.v. uw middagvoorzitter
 
16.55 uur Geleerde lessen en vragen voor de toekomst, door uw middagvoorzitter
 
17.00 uur Afsluiting en borrel
 

Sprekers

Prof dr. ir. C.J.A.M. Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan De WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens. Zij werkte eerder bij Sioo, het ministerie van LNV, en de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Jan Herman de Baas is in 1961 geboren in Driebergen. Hij studeerde Bestuurskunde en Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 30 ervaringsjaren volgde hij tal van vaardigheids- en managementtrainingen, waaronder in 2003/ 2004 de leergang 'Lokaal Leiderschap' van het SiOO (interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde). In deeltijd is hij van 1990 tot 2004 en van 2012 tot en met 2016 als docent verbonden gebleven aan de Nijmeegse universiteit. Jan Herman publiceerde onder meer het handboek ‘Bestuurskunde in hoofdlijnen’ en 'Voorbij de eeuw van bureaucratie'. Vanaf mei 2006 heeft Jan Herman een praktijk opgebouwd als zelfstandig interim-manager en organisatie-adviseur op het terrein van organisatieontwikkeling, procesmanagement/ procesbegeleiding, strategisch beleid en bestuurs- en managementconcepten. Hij vervulde sindsdien diverse functies als gemeentesecretaris en directeur bij gemeenten en provincies. Thans is hij (interim) provinciesecretaris van de Provincie Utrecht.

Ineke den Heijer

Renzo Steijvers

Martin Boisen

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
2 november 2018                                                                                                        
13.30 – 17.00 uur Seminar met een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

De kosten voor dit Nieuwspoort Seminar bedragen 345,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). Dit geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer vanuit dezelfde organisatie.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg