Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
2 november 2018
13.30 – 17.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Ondersteund door: Boom Bestuurskunde

Nieuwspoort Seminar Bestuurskunde BinnensteBuiten - Opgavegericht werken en slim sturen

Achtergronden, kansen, dilemma's en succesfactoren                                                        

m.m.v. o.a. prof.dr.ir. CJAM (Katrien) Termeer (Wageningen University & Research), Jan Herman de Baas (Provincie Utrecht), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), Dr. Linze Schaap (Tilburg University) en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland) 

De samenleving wordt steeds complexer en maatschappelijke opgaven zijn in toenemende mate 'wicked problems'. Overheidsorganisaties zoeken naar alternatieven in het omgaan met en aansturen van dergelijke complexe maatschappelijke vraagstukken.

Tijdens het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde Binnenstebuiten' krijgt u in 1 compacte middag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met: 

- 5 jaar na 'If mayors ruled the world' van Benjamin Barber; wat waren de dilemma's en wat zijn de geleerde lessen? 

- Organiseren rondom publieke doelen; wat betekent dat? Wat zijn de kansen en de risico's?

- Is smart governance hetzelfde als slim sturen?

- De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

- Waar zit de spanning tussen deze wijzen van organiseren en sturen en de staande praktijk?

- Handvatten om met de spanningen en dilemma's om te gaan

- Succesfactoren in de praktijk

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). De kortingsprijs geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer uit dezelfde organisatie.

Mogen wij u welkom heten op 2 november bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma Bestuurskunde BinnensteBuiten 2 november 2018

12.30 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort

13.30 uur Opening en introductie door uw middagvoorzitter

13.35 uur 5 jaar na ‘If Mayors rule the world’: Dilemma’s bij anders organiseren en sturen

Dr. Linze Schaap, universitair hoofddocent, Tilburg Law School, Department of Politics and Public Administration

14.00 uur Organiseren rondom publieke doelen

Jan Herman de Baas

14.25 uur Discussie met inleiders en deelnemers, o.l.v. de middagvoorzitter
 
15.00 uur Active Break
 
15.20 uur Opgavegericht werken in de praktijk I: De Frontlijnwerken in de Schilderswijk
 
Renzo Steijvers, Gemeente Den Haag
 
•Integraal werken, waar begin je en hoe hou je het werkbaar (starten bij 1 domein (veiligheid) en dan verbreden (nu 5 domeinen)
•Samen met bewoners is makkelijk gezegd maar…
•Hoe voorkom ik stroperigheid en zorg ik voor dekking in de eigen organisatie?
 
15.40 uur Opgavegericht werken in de praktijk II: Van overheidsrollen naar persoonlijk handelen
 
Ineke den Heijer, Provincie Zuid-Holland
 
•Samenwerken met je partners; dit gesprek kan daarbij helpen
•En wat nu als de situatie anders wordt?
•Hoe ga ik om met spanningen?
 
16.00 uur Slimme sturing in theorie en praktijk
 
Prof. dr. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde aan de WUR
 
16.40 uur Discussie met inleiders en deelnemers o.l.v. uw middagvoorzitter
 
16.55 uur Geleerde lessen en vragen voor de toekomst, door uw middagvoorzitter
 
17.00 uur Afsluiting en borrel
 

Sprekers

Prof dr. ir. C.J.A.M. Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan De WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie vraagstukken in de beleidsvelden klimaatverandering en duurzame agro-food ketens. Zij werkte eerder bij Sioo, het ministerie van LNV, en de universiteiten van Delft en Rotterdam.

Dr. Linze Schaap heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen Juridische-Bestuurswetenschappen gestudeerd. In 1997 is hij als bestuurskundige gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij prof. dr R.J. in 't Veld, op het proefschift: Schaap, L., 1997, Op zoek naar prikkelende overheidssturing. Over autopoiese, zelfsturing en stadsprovincie, Delft: Eburon. Vanaf 1989 was hij werkzaam bij de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 1993 als assistent-in-opleiding, daarna als universitair docent. In 2007 is hij benoemd tot Universitair Hoofddocent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg. Van 1999 tot 2005 was Linze tevens lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland

Jan Herman de Baas is in 1961 geboren in Driebergen. Hij studeerde Bestuurskunde en Rechten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 30 ervaringsjaren volgde hij tal van vaardigheids- en managementtrainingen, waaronder in 2003/ 2004 de leergang 'Lokaal Leiderschap' van het SiOO (interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde). In deeltijd is hij van 1990 tot 2004 en van 2012 tot en met 2016 als docent verbonden gebleven aan de Nijmeegse universiteit. Jan Herman publiceerde onder meer het handboek ‘Bestuurskunde in hoofdlijnen’ en 'Voorbij de eeuw van bureaucratie'. Vanaf mei 2006 heeft Jan Herman een praktijk opgebouwd als zelfstandig interim-manager en organisatie-adviseur op het terrein van organisatieontwikkeling, procesmanagement/ procesbegeleiding, strategisch beleid en bestuurs- en managementconcepten. Hij vervulde sindsdien diverse functies als gemeentesecretaris en directeur bij gemeenten en provincies. Thans is hij (interim) provinciesecretaris van de Provincie Utrecht.

Ineke den Heijer is geboren in 1974 in Kampen. Zij studeerde planologie aan de Universiteit van Utrecht en vervolgens bestuurskunde aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Ineke vervulde als adviseur diverse functies in het openbaar bestuur, voornamelijk als proces- of programmamanager. Op dit  moment is zij werkzaam als programmamanager participatie en sturing bij de provincie Zuid-Holland. Vanuit die functie houdt zij zich bezig met overheidsturing en de relatie overheid-samenleving en de inbedding in de organisatie van goede participatieprocessen. Samen met collega s van de provincie heeft zij de ervaringen rondom opgavegericht werken en overheidssturing bij de provincie in een artikel gepubliceerd op Platform Overheid Daarnaast is ze coauteur van de publicatie Sturen en Stromen, een essay geschreven door de provincie en de NSOB over hoe de overheid zich kan verhouden tot maatschappelijke initiatieven. Naast ambtenaar is ze raadslid en fractievoorzitter en is ze in die hoedanigheid ook lid van redactie van een vakblad voor raadsleden. In dit blad schrijft ze over vernieuwing in het openbaar bestuur; van de ontwikkeling van burgerinitiatieven tot de rol van de raad bij opgavegericht werken.

Renzo Steijvers is geboren in 1968 in Weert. Hij heeft tuin- en landschapsinrichting gestudeerd in Boskoop.  Hij heeft een ruime ervaring in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte van de stad. Bij de gemeente Den Haag is zijn werkgebied verbreed. Sinds 2013 werkt hij als wijkmanager Schilderswijk in Den Haag. Daar werkt hij aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak om de diep gewortelde problemen in de wijk aan te pakken.  Als frontlijnwerker verbindt hij de leefwereld van de wijk met de systeemwereld  van het stadhuis.  

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
2 november 2018                                                                                                        
13.30 – 17.00 uur Seminar met een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

De kosten voor dit Nieuwspoort Seminar bedragen 345,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentaties (worden nagezonden), een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel. 

Let op: Oud deelnemers Haags Congres Bureau betalen €295,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 345,-). Dit geldt ook voor elke 2e en volgende deelnemer vanuit dezelfde organisatie.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg