Programma

HCB Colleges
Veiligheid, recht en bestuur
Woensdag 1 november, 15 november, 29 november en 13 december 2017
16.00 - 19.30 uur met lichte maaltijd
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Een omgevallen bouwkraan, rellen rond de komst van een AZC, een evenement dat vreselijk misloopt, dumping van drugsafval, radicalisering en terreurdreiging, migratieproblematiek, overlast, georganiseerde misdaad, uitgaansgeweld.

De fysieke en sociale veiligheidsrisico's in uw gemeente zijn talrijk en divers. Uw middelen zijn beperkt, het politiebestel en de sociale orde zijn veranderd, dus is het zaak goede beleidskeuzes te maken en samen te werken met publieke en private veiligheidspartners.

Ook zult u uw eigen handelen regelmatig onder de loep moeten nemen. Durven reflecteren op uw lokale veiligheidsbeleid en de uitvoering er van. Kennis willen nemen van nieuwe inzichten op het gebied van bestuurlijk en strafrechtelijk optreden. Vanuit empirisch onderzoek leren van voorbeelden uit andere landen en uit andere gemeenten waaronder Amsterdam, Rotterdam, Brussel en Antwerpen. Welke innovaties zijn voor u als kleine, middelgrote of grote gemeente bruikbaar in de uitvoering?

De collegereeks 'Veiligheid, recht en bestuur' van het Haags Congres Bureau biedt u daartoe gelegenheid in 4 compacte middag/avondcolleges inclusief gezamenlijke maaltijden. Samen met andere bestuurders bespreekt u tal van onderwerpen en reflecteert u op de totstandkoming en uitvoering van uw veiligheidsbeleid en op uw rol daar in.

Mogen wij u verwelkomen vanaf 1 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau


College 1

1 november 2017

16.00 – 19.30 uur

Veiligheid in een improvisatiemaatschappij

Prof. dr. Hans Boutellier, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de VU Amsterdam
 

* Sociale orde in een netwerksamenleving

De betekenis van veiligheid en sociale stabiliteit

De verhouding tussen strafrecht en bestuur

De bestuurlijke organisatie van veiligheid


College 2 

15 november 2017

16.00 - 19.30 uur 

Interventies en maatregelen: Effectief beleid formuleren en uitvoeren

Dr. Elke Devroe, universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs aan de Universiteit Leiden
 

* Het proces van agendasetting in de praktijk: hoe komen beleidskeuzen tot stand

* De beleidspraktijk in 22 Europese steden, waaronder Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen en Brussel

* Legitiem, verantwoord en effectief: Hoe geef je dat vorm in de praktijk?

* Trend 1: Van blauw naar lichtblauw, privaat en stadsdiensten

* Trend 2: Meer administratieve afhandeling en minder strafrecht

* Trend 3: Meer risicomanagement en repressie

 

College 3

29 november 2017

16.00 - 19.30 uur

Positieve Veiligheid

Marc Schuilenburg, Universitair Docent, afdeling Strafrecht & Criminologie, Vrije Universiteit te Amsterdam en Ronald van Steden, Universitair Hoofddocent, afdeling Bestuurswetenschappen & Politicologie, Vrije Universiteit te Amsterdam
 

* Meer repressie helpt niet meer, wat wel?

* Aanknopingspunten uit andere wetenschappen

* Van oorlogstaal naar werken aan vertrouwen

* Maar dat doen we toch al? Of toch niet?

* Actuele voorbeelden uit NL en Engeland die werken!

 

College 4

13 december 2017

16.00 - 19.30 uur

Rampen en crises in beleid en praktijk

Prof.dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit
 

* Besturen van veiligheid: Bestuurlijke dilemma's met u besproken

De risico-regelreflex getemd: Naar een rationeel risicobeleid

* Evenement en Veiligheid: Monstertruck en Rock am Ring

* Dreiging en aanslagen

* Gevaarlijke stoffen en drugsafval

 

 

Sprekers

Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Tevens is hij hoogleraar Veiligheid & Veerkracht bij de afdeling Bestuurswetenschappen en politicologie aan de Vrije Universiteit. Boutellier houdt zich bezig met vele maatschappelijke thema's vanuit een moreel perspectief: sociale orde, veiligheid, (jeugd)criminaliteit, integratie en burgerschap. Hij schreef over deze onderwerpen, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties. Zijn boeken, onder andere De veiligheidsutopie (2002) en De improvisatiemaatschappij (2011), ondervinden veel weerklank. Onlangs publiceerde hij Het seculiere experiment; hoe we van God los gingen samenleven. Boutellier wordt veel gevraagd voor strategisch advies bij politie en justitie en is onder andere voorzitter van de Erkenningscommissie Justitiële interventies. Klik HIER voor meer informatie over de nieuwe leerstoel van Hans Boutellier.

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkte tot 2003 bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding laatstelijk als hoofd expertise en onderzoek. Van 2003 tot 2007 werkte hij als directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement. Van 2005 tot 2008 was hij (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland. Vanaf 2008 tot 2010 was hij daar lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing.

Dr. Elke Devroe (criminologe) is universitair hoofddocent bij het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Haar joint PHD ‘A swelling culture of control’ (VU Amsterdam – Universiteit Gent) toetst het theoretisch raamwerk van D. Garlands ‘A culture of control’ (2001) met de aanpak van kleine criminaliteit en overlast in de continentale setting van Nederland en België werd uitgegeven bij Maklu (2012). Ze publiceerde vooral over dispositieven van sociale controle in grootstedelijke internationale context en over publieke politie. Ze bouwde afdelingen ‘Research and Development’ uit binnen zowel de Ministeries Binnenlandse Zaken als Justitie in Brussel. Ze doceert ‘reseach design’ en ‘governance in of crime and social disorder’ in de master Crisis and Security Management. 

Dr. mr. Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.  Hij studeerde rechten en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in dienst kwam bij de Vrije Universiteit, werkte hij zes jaar voor het Openbaar Ministerie. Auteur van boeken en artikelen over veiligheid, zelforganisatie, sociale controle, actief burgerschap en publieke ruimte. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Zijn nieuwste boek heet The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order (2015). Eerder publiceerde hij Orde in veiligheid (2012) en Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (2006). Onder zijn (co-)redactie verschenen onder meer Positive Criminology (2014), De nieuwe Franse filosofie (2011), en Deleuze compendium (2009). Hij ontving de Willem Nagelprijs 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor zijn boek Orde in veiligheid.

Dr. Ronald van Steden is Universitair Hoofddocent Bestuurswetenschappen en Politicologie aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voor één dag per week verbonden aan de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Meer in het bijzonder houdt Van Steden zich bezig met vraagstukken rondom het thema ‘lokale veiligheid en politie’. Hij doceert in de master Besturen van Veiligheid aan de VU. Daarnaast verricht hij onderzoek naar privatisering van veiligheid, toezicht en handhaving van de gemeente, wijkpolitie, veiligheidsnetwerken en vrijwilligers/actieve burgers in veiligheid.

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
Woensdag 1 november, 15 november, 29 november, 13 december 2017
16.00 – 19.30 uur inclusief lichte maaltijden

De deelnamekosten aan deze collegereeks bedragen € 1195,- excl. BTW inclusief 4 lichte maaltijden, alle presentaties (worden nagezonden), consumpties en een afsluitende borrel na het laatste college. Deelnemers aan de volledige reeks ontvangen bovendien het boekje 'Lokaal bestuur in een improvisatiemaatschappij' van Hans Boutellier.

Als u als bestuurder samen met uw adviseur komt (naar de volledige reeks) krijgt ieder 100 euro korting!

Indien u slechts 2 van de 4 colleges wilt volgen dan betaalt u € 795,- excl. BTW. 

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg