Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
22 november 2017
13.00 - 17.00 uur met lunch tussen 12.00 - 13.00 uur

Nieuwspoort Seminar 
Toezicht in Transitie 2018
Techniek en toezicht

Ondersteund door Vide

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit. 

Techniek speelt een steeds grotere rol in de samenleving en daarmee voor het toezicht. Disruptieve technologieën zetten marktstructuren op hun kop, IoT, Big Data en Data Analytics zorgen voor kansen maar ook voor aanzienlijke risico's en de online wereld laat zich minder makkelijk begrenzen dan de fysieke.

Toezichthouders en inspecties die hier op in willen spelen moeten zich bewust zijn van allerlei vragen en dilemma's van technische, juridische, gedragswetenschappelijk en met name ook ethische aard.

In dit Nieuwspoort Seminar gaat u met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk aan de slag met de actuele thema’s:       

·         Welke technologische ontwikkelingen zijn relevant voor (extern) toezicht?

·         Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het toezicht in Nederland?

·         Welke kansen doen zich voor en met welke risico's moet u rekening houden?

·         Begrijpen de bedrijven de kansen en risico's en bereiden ze zich er voldoende op voor?

·         Wat mag je verzamelen, wat is de waarde van deze data en hoe goed zijn uw modellen?

·         Met welke regels en wetten dient u rekening te houden?

·         Welke dilemma's spelen er bij het onderwerp Techniek en Toezicht?

·         Wat doen markttoezichthouders en inspecties in de praktijk al met nieuwe techniek?

Met medewerking van o.a. Paul van Dijk, trendwatcher Sander Duivestein, Dr. Haiko van der Voort (TU Delft), Wilco Andeweg (DCMR), Ferry van Wijnen en Kees Hersbach, (Inspectie Leefomgeving en Transport), Rutger Rienks (Gemeente Amsterdam), Rob Velders en prof. dr. Hennes de Ridder.

Mogen wij u verwelkomen op 22 november bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

 

Programma   22 november

12.00 uur Inlooplunch

13.00 uur Opening en introductie
Paul van Dijk, consultant en interim-manager regulering, toezicht en communicatie, tevens uw middagvoorzitter 

13.10 uur Technologische ontwikkelingen relevant voor toezicht
Sander Duivestein, trendwatcher, internetondernemer & adviseur

In hoog tempo gaat Sander in op de impact van digitale technologie op mens, bedrijf en maatschappij en daagt hij u uit om na te denken over de toekomst. Aan bod komen:

* Van fysiek naar digitaal en weer naar fysiek
* Sensoren en het Internet of Things (IoT)
* Data Analytics & Big Data
* Nieuwe verdienmodellen: Fintech en andere digitale diensten
* Sjoemelen & manipuleren met techniek en digitalisering
* Drones, robots en Kunstmatige Intelligentie
* Blockchain
* Cybersecurity

13.40 uur Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het toezicht in Nederland?

Dr. H.G. (Haiko) van der Voort, universitair docent, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft

Alle technologische ontwikkelingen beïnvloeden de toezichthouder, de onder toezicht gestelden en de markten. Daarbij spelen tal van risico’s, kansen en dilemma's. Besproken worden onder meer:

* Nieuwe technologie: kansen en bedreigingen voor toezicht
* Waarvoor ook weer? Motieven achter digitalisering van het toezicht
* De toezichthouder in het digitale tijdperk: De oude en de nieuwe inspecteur
* De inspectie-organisatie: meer regelvrije ruimten & labs?
* Risico’s en randvoorwaarden bij datagedreven toezicht
* Toezicht en beleid bij snelle, technologische verandering: wat als er (nog) geen regels zijn?

14.10 uur Discussie en vragen stellen aan de sprekers o.l.v. Paul van Dijk

14.35 uur Koffie & thee

14.55 uur Pitches Techniek en Toezicht

In hoog tempo wordt u in korte pitches bijgepraat over de laatste stand van zaken bij toezichthouders. Hoe zijn toezichthouders zelf aan de slag met nieuwe technieken en technologie? Tegen welke vragen lopen zij aan en hoe zoeken ze naar antwoorden?

Met de volgende pitches: 

Gevolgen en overwegingen bij de implementatie van voorspellende technologie
Rutger Rienks, Programmamanager Data, Gemeente Amsterdam en daarvoor werkzaam bij de Politie
Het inzetten van data-technologie voor toezicht vergt goede afwegingen en keuzes op het gebied van modellering, patroonherkenning en risicotaxatie maar ook meer ethische vragen moeten worden beantwoord. Rutger helpt u de juiste vragen te stellen.

Toezichthouder in transitie
Rob Velders, zelfstandig consultant,Velders & Novak Consultancy on Enforcement
Rob analyseert de noodzaak van transitie en het inzetten op innovatieve technologie. Hij scant de plannen van de toezichthouders op dit gebied; hoe gaan toezichthoudende organisaties om met technologische ontwikkelingen? Ook neemt hij toezichthouders de maat: Hoe toekomstbestendig bent u?

Toekomstbeeld ILT
Ferry van Wijnen en Kees Hersbach, senior-inspecteurs, Inspectie Leefomgeving en Transport
ILT ziet kansen om met inzet van techniek en data-analyse de handhaving te versterken en de naleving te bevorderen, kortom om haar taken efficiënter en effectiever uit te voeren. Hoe geeft ILT dit vorm de komende jaren?

Opsporing met techniek: Geen neus meer nodig? 
Wilco Andeweg, medewerker meldkamer, DCMR Milieudienst Rijnmond
DCMR gebruikt voor het vroegtijdig opsporen van ‘onzichtbare’ lekkages moderne technologie als camera’s en sensoren. De toekomst is natuurlijk dat we onze eigen neus niet meer hoeven te gebruiken. Maar tot op heden is onze getrainde eigen neus nog steeds het beste middel.

15.50 uur Discussie en vragen stellen aan de sprekers o.l.v. Paul van Dijk 

16.15 uur Techniek en bouwtoezicht
Prof. Dr. Hennes de Ridder

16.30 uur Woordvoerders over toezicht – Interview door uw middagvoorzitter, Paul van Dijk
Met medewerking van o.a Kees Verhoeven (D66)

17.00 uur Afsluiting & Borrel

 

 

 

Sprekers

Mr. P.C.H. (Paul) van Dijk is freelance consultant en interim-manager op het gebied van regulering, toezicht en communicatie. Hij heeft zo'n 25 jaar ervaring als wetgevingsjurist, beleidsadviseur en manager, onder meer bij het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Paul is als associate verbonden aan KWINK groep. Na zijn studies journalistiek en rechten werkte Paul vijf jaar als wetgevingsjurist, eerst bij het ministerie van Defensie, later bij het ministerie van Economische Zaken. Hij werkte vervolgens als secretaris aan het rapport "Zicht op toezicht", over de organisatie van het markttoezicht in Nederland. Ook was hij projectleider voor de verzelfstandiging van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan. Paul werkte ruim twaalf jaar in het markttoezicht. Van 2001 tot 2007 was hij hoofd Strategie & Communicatie van de NMa en van 2007 tot 2013 hoofd Communicatie van de AFM. Ook was hij bestuurslid van Vide, de beroepsvereniging van toezichthouders. Sinds 2013 voerde Paul verschillende opdrachten uit voor toezichthouders en ministeries. Hij is initiatiefnemer van de ToezichtTafel (www.toezichttafel.nl), over actuele ontwikkelingen op het terrein van inspecties en markttoezichthouders. Hij schreef onder meer artikelen over de verhouding tussen parlement, ministers en toezichthouders.

Sander Duivestein is spreker, trendwatcher, internetondernemer, adviseur, auteur en columnist over de impact van nieuwe technologie. Uit naam van VINT (het Verkennings Instituut Nieuwe Technologie van ICT-dienstverlener Sogeti) schreef hij in de afgelopen jaren meerdere boeken en rapporten over onder andere het Internet of Things, Wearables, Big Data, Social Media, Mobile, Cloud Computing en de economische crisis. Naast bovengenoemde onderzoeken omvat zijn expertise de volgende onderwerpen: Bitcoin 2.0, robots, technologische werkloosheid, collaboration / platform economy, wearable computing, kunstmatige intelligentie, privacy, countercultures, NBIC, singulariteit en Quantified Self. Sander is regelmatig in de traditionele media te bewonderen. Zo was hij afgelopen jaar onder andere te gast in Pauw en Witteman, Brandpunt en Nieuwsuur. Daarnaast publiceert Sander ook veelvuldig op Marketingfacts, Emerce en het dagblad Trouw. Sander is tevens de meest gelezen blogger op Frankwatching, het grootste communicatieblog van Nederland. In Sander’s ogen verandert technologie de wereld in een razendsnel tempo. “Versnelde verandering is de enige constante in het digitale tijdperk”. Het is Sander’s missie om te duiden wat de impact van technologie is op mens, bedrijf en maatschappij. Bedrijven moeten geen weerstand bieden aan nieuwe technologie, maar deze juist aangrijpen om te veranderen. Het is Digitaal Darwinisme. Het is adopt or die!

Dr. H.G. (Haiko) van der Voort is Universitair Docent aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij is in 2013 gepromoveerd met een studie naar bestuurlijke innovaties in het toezicht, met name samenwerking tussen publieke en private toezichthouders. Zijn huidige onderzoek gaat over de governance van toezicht in het digitale tijdperk. Nieuw gebruik van digitale technologie – zoals big data, block chain, deelplatformen – zullen toezicht zoals we het nu kennen blijvend veranderen, inclusief het inspectiewerk, de inspectie-organisatie en de verhoudingen tussen publieke toezichthouder, private toezichthouder en onder toezicht gestelden. Recent heeft hij gepubliceerd over co-regulering, big data, smart cities en informatieveiligheid bij de overheid. Hij geeft onderwijs in governance, organisatietheorie en besluitvormingstheorie en uiteraard toezicht aan studenten en professionals. 

Prof. dr. Hennes de Ridder is emeritus Hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en heeft daarvoor 22 jaar als projectleider en trouble shooter bij de toenmalige HBG – een internationale aannemer ‐ gewerkt. In 2011 publiceerde hij het boek 'Legolisering in de bouw'. Hierin staan de principes van evolutionaire bouw waarin het parametrisch model een belangrijk onderdeel is. Na zijn pensionering is hij bezig met digitale ontwerpmachines, met een boek over Project Dynamics en met het adviseren van opdrachtgevers, aannemers en producenten van elementen en componenten in de bouw.

Rutger Rienks is een bekende voorvechter van data-gedreven denken in Nederland. Hij promoveerde in het machinaal waarnemen van menselijk gedrag in 2007 en werkte daarna bijna 8 jaar voor de Nationale Politie in het intelligence domein. Hij is een veel gevraagd spreker en gastdocent. Ook schreef hij wetenschappelijke artikelen over hoe de politie op een verantwoorde manier meer met techniek en data kan doen. Zijn boek over predictive policing uit 2015 is een veelbesproken boek waar de nationale media vol van stonden.  Inmiddels werkt Rutger voor de gemeente Amsterdam waar hij helpt bij het ontwikkelen van het datagedreven denken en het inrichten van de Amsterdamse data & analytics functie waardoor het lonkende perspectief van de datapolis Amsterdam realiteit wordt. Met zijn brede blik en uitgesproken visie over hoe we als mensheid onze relatie met techniek kunnen vormgeven weet hij de aandacht van iedereen snel en tot het einde van zijn betogen vast te houden.

Rob Velders is zelfstandig consultant die door overheden, met name de rijksoverheid, wordt ingehuurd als interim-manager, projectleider, trainer, spreker en dagvoorzitter. Ook diverse landen wereldwijd maken gebruik van zijn services. Ooit zelf werkend voor een inspectie en het ministerie van VROM. Hij geeft een wekelijkse nieuwsbrief uit over alle ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving en is eigenaar van de grootste Nederlandse community voor toezichthouders op LinkedIn: toezicht, opsporing en handhaving. Auteur van diverse boeken over toezicht en lid van de denktank toezicht. Hij bezit daardoor een goed overzicht van de ontwikkelingen rond toezicht en handhaving.

Ferry van Wijnen werkt, na 12 jaar landmacht en marechaussee, al 17 jaar voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Eerst als inspecteur van taxi's en taxibedrijven, inmiddels adviseert hij als senior adviseur/projectleider onder meer over toezicht op het beroepsmatig vervoer van personen (taxi's en bussen).

Wilco Andeweg, 29 jaar, geboren en getogen in het Rijnmondgebied (Barendrecht). HBO milieukunde aan de HAS den Bosch gedaan en sinds 2 jaar ook docent IBGS (incident bestrijding gevaarlijke stoffen). Vanaf oktober dit jaar starten met de opleiding tot AGS (adviseur gevaarlijke stoffen), dit is een brandweertaak. Inmiddels al ruim 9 jaar ervaring als Meldkamermedewerker bij de DCMR. 

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
22 november 2017
13.00 – 17.00 uur

lunch 12.00 uur - aanvang seminar 13.00 uur - einde seminar 17.00 uur

De deelnamekosten aan dit Nieuwspoort Seminar bedragen € 345,- excl. BTW inclusief lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel in Nieuwspoort. Leden van Vide betalen  € 295,- excl. BTW. Komt u met 2 of meer vanuit dezelfde organisatie dan ontvangt u 20 euro korting per persoon. Leden Vide betalen dan nog slechts 275,- euro (ex btw) per persoon.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg