Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni 2018
13.30 – 17.00 uur voorafgegaan door een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

Georganiseerd in samenwerking met Vide                                                        Bekijk de flyer HIER!

Toezicht in Transitie 2018 - Toezicht met gezag, gezag met toezicht

Seminarreeks waarin u leert over gezag en toezicht vanuit verschillende perspectieven; legitimiteit, juridisch, netwerk en gedrag

Toezicht blijft in transitie. Markttoezichthouders en inspecties opereren in een snel veranderende omgeving die toeneemt in complexiteit. 

Toezichthouders bewegen van het traditionele toezicht, gericht op formele regelgeving, handhaving en sanctionering bij overtreding, in de richting van moderner toezicht, met toenemend gebruik van moderne technieken, nieuwe toezichtstrategieën en het stimuleren van zelfregulering en naleving door gedragsbeïnvloeding.

Om naleving te stimuleren en gedrag te beïnvloeden, om risico’s te verminderen en werkelijk effectief te zijn, dient de toezichthouder gezag op te bouwen en uit te stralen.

Maar wat is gezag voor een moderne toezichthouder of inspectie? Wat zijn de determinanten ervan en hoe kun je daar professioneel mee omgaan, juist in deze dynamische tijd?

In 4 middagseminars gaat u met ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk aan de slag met de actuele thema’s:

•Transitie van traditioneel naar modern toezicht: Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

•Gezag in de zin van autoriteit en in de zin van governance

•Hoe bouw je gezag op en hoe houd je het vast?

•Hoe kunnen toezichthouders hun omgevingsgerichtheid versterken? Van transparantie naar responsiviteit

•Hoe bewaken we de onafhankelijkheid en bieden we voldoende rechtsbescherming

•Begrijpen de bedrijven en de burgers de regels of kunnen ze eenvoudiger?

•Netwerken: meerdere bronnen van gezag

•En morgen? Netwerken, gezag en digitalisering

•Hoe kun je naleving het best stimuleren?

•Zijn sancties nu taboe of blijven zij nodig?

Hoe hou je gezag met toezicht, hoe hou je toezicht met gezag? 

Mogen wij u verwelkomen vanaf 16 mei in het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?


Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau  

Programma

HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2018

Seminar 1

16 mei 2018 13.30 - 17.00 uur

Toezicht en gezag deel 1
Mr. Paul van Dijk, consultant en interim-manager op het gebied van regulering, toezicht en communicatie

•Van traditioneel naar modern toezicht: Welke trends en ontwikkelingen zijn er?

•Komt gezag te voet en gaat het te paard? Actuele valkuilen die uw gezag ondermijnen

•Inleiding op de thema’s van de seminarreeks

Toezicht en gezag deel 2
Dr. Meike Bokhorst, onderzoeker naar toezicht en verantwoording, Universiteit Utrecht, gepromoveerd op proefschrift “Bronnen van legitimiteit” 

•Wat is legitimiteit en tegen welke legitimiteitsproblemen lopen toezichthouders aan?

•Terugtred van de wetgever leidt tot opmars toezicht: van regeldruk naar toezichtlast

•Hoe kunnen toezichthouders hun omgevingsgerichtheid versterken? Van transparantie naar responsiviteit

 

Seminar 2
 
23 mei 2018 13.30 - 17.00 uur
 
Gezag en recht – Prof. mr. dr. A.J.C. (Adrienne) de Moor-van Vugt, Universiteit van Amsterdam 
 
•Determinanten van toezicht met gezag
 
•Modern toezicht: nieuwe instrumenten en strategieën
 
•Zijn burgers en bedrijven voldoende beschermd?
 
•Checks & Balances: Departement en toezichthouder
 
•Welk instrument zet je wanneer in? Zijn boetes nu niet meer nodig?
 
•Casus ter reflectie
 
 
Seminar 3
 
30 mei 2018 13.30 - 17.00 uur
 
Gezag in netwerken - Dr. Haiko van der Voort, TU Delft
 
•Netwerken: meerdere bronnen van gezag
 
•Wie stelt de normen, behalve de wetgever?
 
•Een andere kijk op toezicht en zelfregulering
 
•En morgen? Netwerken, gezag en digitalisering
 
•Dialoog met behulp van casuïstiek, zowel van spreker als van deelnemers
 
 
Seminar 4
 
6 juni 2018 13.30 - 17.00 uur
 
Gezag en gedrag – Dr. Adriaan Denkers, zelfstandig onderzoeker en adviseur
 
•Rotte appels, fruitmanden en mandenmakers
 
•Toezicht en gedragswetenschap
 
•Het belang van bekende en kraakheldere regels
 
•Sancties of andere interventies; doen wat werkt
 
•Met elkaar bespreken van zelf ingebrachte casuïstiek of de resultaten van een onderzoek
 
 

Sprekers

Mr. Paul van Dijk is adviseur en (interim) manager in de driehoek van regulering, toezicht en communicatie. Tot 2013 was hij werkzaam als hoofd Communicatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarvoor leidde hij de afdeling Strategie & Communicatie bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, nu ACM). Na zijn studies journalistiek en rechten werkte hij eerst vijf jaar als wetgevingsjurist bij het ministerie van Defensie en van Economische Zaken. Daarna was hij beleidsadviseur en projectleider bij het ministerie van Economische Zaken. Paul is als associee verbonden aan KWINK groep. Hij is gespecialiseerd in – de organisatie van – (markt)toezicht en nam het initiatief tot de websites markttoezicht.nl en toezichttafel.nl.

Dr. Meike Bokhorst is senior wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast werkt zij als onderzoeker toezicht aan de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Bronnen van legitimiteit. Over de zoektocht van de wetgever naar zeggenschap en gezag. Hiervoor heeft zij gewerkt als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer en als programmasecretaris Bruikbare rechtsorde op de Directie Wetgeving van het ministerie van Justitie. Meike Bokhorst studeerde filosofie en journalistiek in Groningen en politicologie aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden.

Prof. dr. Arienne de Moor Van Vugt is hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekleedt zij diversie adviesfuncties, waaronder in de Kwaliteitscommissie Bibob. De Moor-van Vugt is verbonden aan het Amsterdam Center for Law & Economics. Haar onderzoek omvat regulering, handhaving en toezicht, in het bijzonder in de financiële sector. Daarbij betrekt zij de Europese dimensie van toezicht en handhaving. Haar oratie (mei 2010) ging over integriteit van beleidsbepalers in de bankensector. 

Dr. Haiko van der Voort is Universitair Docent aan de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij is in 2013 gepromoveerd met een studie naar bestuurlijke innovaties in het toezicht, met name samenwerking tussen publieke en private toezichthouders. Zijn huidige onderzoek gaat over de governance van toezicht in het digitale tijdperk. Nieuw gebruik van digitale technologie – zoals big data, block chain, deelplatformen – zullen toezicht zoals we het nu kennen blijvend veranderen, inclusief het inspectiewerk, de inspectie-organisatie en de verhoudingen tussen publieke toezichthouder, private toezichthouder en onder toezicht gestelden. Recent heeft hij gepubliceerd over co-regulering, big data, smart cities en informatieveiligheid bij de overheid. Hij geeft onderwijs in governance, organisatietheorie en besluitvormingstheorie en uiteraard toezicht aan studenten en professionals. 

Dr. Adriaan Denkers is onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoeker. In 1996 promoveerde hij op basis van zijn dissertatie over de verwerking van slachtofferschap van criminaliteit. Adriaan werkte als sociaal wetenschappelijk onderzoeker voor de overheid (SCP, FIOD, Belastingdienst en Douane), bij universitaire instituten (NSCR en VU - sociale psychologie en criminologie) en in het bedrijfsleven (ES&E). Adriaan heeft zich vooral toegelegd op onderzoek en presentaties over de oorzaken van naleving of overtreding van regels. 

Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs , Den Haag
16 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni 2018
Elk seminar: Lunch 12.30 uur Aanvang Seminar 13.30 Einde 17.00 uur           Bekijk de flyer HIER! 

De deelnamekosten aan deze seminarreeks bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 lunches, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel na het laatste seminar. Leden van Vide betalen € 995,- excl. BTW.

Annuleren kan zonder kosten tot 2 weken voor aanvang van de seminarreeks. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg