Programma

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
9 februari 2018
10.00 – 13.00 uur seminar met aansluitend lunch

HCB Seminar Kennismaking Kinderopvang - Voor schoolleiders en bestuurders po

In 10 kwartier de belangrijkste ins- and outs kinderopvang

Het primair onderwijs werkt op allerlei manieren en in allerlei vormen samen met de kinderopvang. Toch zijn belangrijke wetten, regelingen, trends en ontwikkelingen in deze sector niet of nauwelijks bekend bij schoolleiders en bestuurders po.

In dit geheel nieuwe programma 'Kennismaking Kinderopvang' krijgt u van Yvette Vervoort (Buro 8020) in 10 kwartier alle ins- and outs over deze boeiende en belangrijke sector.

Tijdens dit geheel nieuwe HCB Seminar Kennismaking Kinderopvang krijgt u in 10 kwartier een overzicht van de belangrijkste wetten, regelingen, trends en ontwikkelingen die u helpen de sector kinderopvang beter te begrijpen.

Wilt u zich verdiepen in de wereld van de kinderopvang? Wij heten u van harte welkom op 9 februari 2018 in het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag. 

Programma Kennismaking Kinderopvang 9 februari 2018

9.45 uur Ontvangst met koffie

10.00 uur Blok A: Het kader

1. Historie

Onderwijs is vanaf 1909 een basisvoorziening, kinderopvang krijgt vanaf 1990 enige omvang met beperkte toegankelijkheid in Nederland.

2. Pedagogisch Curriculum

In mei 2017 is het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang gepubliceerd, een richtinggevend ‘academisch’ document voor aanbieders van kinderopvang.

3. De kinderopvang in NL in cijfers

De Belastingdienst keerde in 2015 voor 767 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit, een stijging van 12 duizend ten opzichte van 2014. In topjaar 2011 gingen ruim 835 duizend kinderen naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang (bron: CBS).

10.45 uur Korte pauze met koffie en thee 

11.00 uur Blok B: Wet kinderopvang: Kwaliteit en financiering

4. Kwaliteitseisen

De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (wet I.K.K.) stelt hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang en peuterspeelzalen, zoals; meer pedagogisch medewerkers voor baby’s, ieder kind heeft een mentor.

5. Toezicht en handhaving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op kinderopvang.

6. Financiering

Als een kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang gaat, dan kunnen (werkende) ouders mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. 

11.45 uur Korte pauze met koffie en thee 

12.00 uur Blok C: Toekomstperspectief

7. Toenemende vraag

De dalende werkloosheid en het aantrekken van de economie zorgen voor toenemende vraag. Kinderopvangaanbieders zullen moeten anticiperen op klantwensen om hiervan te profiteren en zich te onderscheiden in de markt. 

8. Samenwerking met het onderwijs

De doelen die het primair onderwijs en de kinderopvang nastreven, overlappen voor een belangrijk deel; voor beide sectoren is het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen. Steeds vaker zoeken schooldirecteuren en managers kinderopvang de samenwerking. 

9. Krachtenveld in beeld: Kinderopvang als maatschappelijke voorziening

Het ideaalbeeld van Kindcentra 2020, om kinderopvang en basisonderwijs te integreren in een gezamenlijke voorziening voor kinderen van 0 tot met 12 jaar, gaat uit van het belang van de kindontwikkeling. 

10. Geleerde lessen en ruimte voor uw laatste vragen

Interactief verkennen van de opbrengsten en dilemma’s.

13.00 uur Gezamenlijke afsluitende lunch 

 


 

Sprekers

Yvette Vervoort, directeur Buro8020, heeft veel ervaring in en een groot landelijk netwerk op het terrein van kinderopvang en onderwijs. Zij is sterk in het vertalen van theorie en beleidsontwikkelingen naar de praktijk en van internationale inspiratie naar de Nederlandse context. Yvette heeft specifieke ervaring in: IKC-ontwikkeling, brede scholen en huisvestingsvraagstukken. 


Praktische informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
9 februari 2018
10.00 – 13.00 uur Seminar met aansluitend een gezamenlijke lunch

De kosten voor dit HCB Seminar bedragen 295,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentatie (wordt nagezonden) en een afsluitende gezamenlijke lunch. Komt u met 2 of meer vanuit dezelfde organisatie dan ontvangt u 20 euro korting per persoon. Leden BMK die de schoolleider, directeur of bestuurder meenemen van de school waarmee ze (gaan) samenwerken betalen slechts 255,- euro (ex btw) per persoon.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.


Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg