Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag
27 maart, 10 april, 17 april, 24 april 2018
13.30 - 17.00 uur met lunch vanaf 12.30 uur

Nieuwspoort Seminarreeks 
De Juridische Overheid 2018
De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid?

De Omgevingswet vraagt een volledig andere manier van denken en werken en gaat daarmee flink beslag leggen op uw capaciteit. Bent u al voldoende voorbereid? Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de herziene aanbestedingswet. Hoe zorgt u daar voor?

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. Op 25 mei 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Ook is de Wet Openbaarheid van Bestuur aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid?

Tijdens de seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018’ krijgt u in 4 compacte middagseminars  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met:

De AVG
De nieuwe Wob en de Woo
De herziene Aanbestedingswet
De Omgevingswet 

Het is ook mogelijk om losse seminars te boeken!

Met medewerking van o.a. Jan van der Grinten & Jutta Wijmans (Kennedy van der Laan), Ard Jan Dunnik (Coupry), Matthijs Mutsaers (Nysingh advocaten-notarissen) en Valérie van 't Lam (Stibbe, o.v.b.).

Mogen wij u verwelkomen vanaf 27 maart bij het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Programma

Seminar 1 – dinsdag 27 maart 2018

Gegevensbescherming & Privacy: AVG, WBP & Privacy in de praktijk

Ard Jan Dunnik, advocaat bij Coupry 

 Van de Wbp naar de AVG; de belangrijkste wijzigingen

 Uitvoeringswet AVG en Veegwet

 Toezicht & handhaving; de spelers

 Taken functionaris gegevensbescherming

 Hoe te handelen bij een datalek

 Privacy by design en tips voor de praktijk

 

Seminar 2 – dinsdag 10 april 2018

Openbaarheid van overheidsinformatie (Wob en Woo)

Jan van der Grinten, advocaat en partner bij Kennedy Van der Laan en Jutta Wij
mans, advocaat bij
Kennedy Van der Laan

 Ontwikkelingen wetgeving Wob en Woo

 Uitzonderingsgronden in de Wob en de Woo

 Misbruik-jurisprudentie

 De toegevoegde waarde van het EVRM

 Bespreking van vooraf door u ingediende vragen


Seminar 3 – dinsdag 17 april 2018

De nieuwe omgevingswet: Integraliteit in de praktijk

Rut Molenaar-Wingens, advocaat bij Stibbe

 Doelen en toepassingsgebied Omgevingswet

 Planning

 De Kerninstrumenten van de wet

 Welke veranderingen zijn er in de rol van waterschap, provincie en gemeente?

 Besluitvormingsprocedures

 Rechtsbescherming

 

Seminar 4 – dinsdag 24 april 2018

Inkoop aan aanbesteding: De Herziene Aanbestedingswet

Matthijs Mutsaers, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen

 De basis op orde: Stappenplan aanbesteden

 De Herziene Aanbestedingswet & Nieuwe EU-richtlijnen: De belangrijkste wijzigingen

 Actuele jurisprudentie 

 De Nieuwe Aanbestedingswet en uw inkoopbeleid

 Enkele uitzonderingen nader belicht

Sprekers

Ard Jan Dunnik (beëdigd in 2013) procedeert en adviseert op het gebied van privacy, IT, energie en commerciële contracten. Ard Jan treedt op in zowel civiele als bestuursrechtelijke procedures. Daarnaast houdt Ard Jan zich bezig met het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en doceert hij over de juridische aspecten van privacy en cyber security. Hij is in 2013 als advocaat begonnen bij Bird & Bird, en is begin 2016 overgestapt naar Brinkhof. Voordat hij advocaat werd, heeft Ard Jan 16 jaar als management consultant gewerkt bij Accenture, GEN Group en als zelfstandig consultant. Ard Jan heeft in deze periode bedrijven ondersteund bij de inrichting van hun organisatie, processen en IT. Ard Jan is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in het civiele recht en aan de Universiteit Twente in de informatica.

Jan van der Grinten studeerde geschiedenis en rechten aan de universiteiten van Groningen, Utrecht en Siena (It.). Jan begon zijn loopbaan in de advocatuur in 1997 bij Stibbe. In 2007 maakte hij de overstap naar Kennedy Van der Laan, waar hij leiding geeft aan de sectie bestuursrecht. Jan procedeert voor overheden en bedrijven in bestuurs- en civielrechtelijke zaken. Zijn praktijk omvat adviseren en procederen op het gebied van overheidsaansprakelijkheid, toezicht en handhaving, omgevingsrecht, subsidiezaken, openbare orderecht, contracten met de overheid. Jan van der Grinten is naast zijn hoofdfunctie als advocaat docent aan de Universiteit Leiden en een aantal andere instellingen. Hij is gastannotator van jurisprudentieblad AB, schrijft regelmatig voor de Gemeentestem en Overheid & Aansprakelijkheid, is lid van de Adviescommissie Rechtsstatelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten en was vele jaren actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Arnhem.

Jutta Wijmans is als advocaat werkzaam bij de sectie bestuursrecht van Kennedy Van der Laan, waar zij adviseert en procedeert op het terrein van de wet openbaarheid van bestuur, toezicht en handhaving, omgevingsrecht en subsidiezaken. Jutta is afgestudeerd in het Staats- en Bestuursrecht en Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie heeft zij bestuursrecht en bestuursprocesrecht gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam waarna zij de overstap naar de advocatuur heeft gemaakt. 

Rut Wingens is sinds 2013 werkzaam bij Stibbe en gespecialiseerd in het omgevings- en milieurecht. Zij adviseert een breed scala van (internationale) bedrijven, ontwikkelaars en overheidsinstanties (ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen). Zij staat hen bij door middel van het procederen bij de bestuursrechter en civiele rechter, het geven van advies, en het voorafgaand aan de verlening van vergunningen en het opstellen van bestemmingsplannen contact onderhouden met de betrokken overheden en betrokken deskundigen. Rut is als docent bestuursrecht verbonden aan The Law Firm School, verzorgt verschillende cursussen voor cliënten en andere relaties en is vaste annotator bij het jurisprudentie tijdschrift voor omgevingsrecht van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. 

Matthijs Mutsaers (1975) is sinds 2001 advocaat en vanaf 2006 werkzaam bij Nysingh advocaten – notarissen N.V. Hij begon in de algemene overheidspraktijk en specialiseerde zich vervolgens in het aanbestedingsrecht. Matthijs heeft een brede advies- en procespraktijk en staat zowel aanbestedende diensten als ondernemers bij in vaak complexe zaken. Matthijs beschikt verder over de nodige kennis van aanpalende en andere relevante rechtsgebieden, zoals het staatssteunrecht. Daarnaast is hij docent aan de Grotius Academie (specialisatieopleiding Europees & Nederlands aanbestedingsrecht), bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en publiceert hij regelmatig over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen. Zo is hij één van de annotatoren van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) en medeauteur van de uitgaven Tekst & Commentaar Aanbestedingsrecht van Kluwer en Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht.

 

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
23 maart, 10, 17 en 24 april 2018
13.30 – 17.00 uur

lunch vanaf 12.30 uur - aanvang seminar 13.30 uur - einde seminar 17.00 uur

De deelnamekosten aan deze Nieuwspoort Seminarreeks bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 4 keer een lunch, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel.

U kunt zich ook voor 2 van de 4 seminars inschrijven, dan bedragen de deelnamekosten € 795,- excl. BTW inclusief 2 keer een lunch, de presentaties van de 2 seminars (worden nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

Inschrijving voor een los seminar kan ook.  Dan bedragen de deelnamekosten € 495,- excl. BTW inclusief lunch, de presentatie van dat seminar (wordt nagezonden) en (als u zich voor seminar 4 inschrijft) een afsluitende borrel.

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg