Programma

Villa Jongerius, Utrecht
11 oktober 2017
12.30 lunch 13.30 – 17.00 uur seminar

HCB Seminar Checklist Kinderopvang - 10 kwartier voor rendement en groei

Bent u klaar voor de toekomst?

Geheel nieuwe editie m.m.v. Yvette Vervoort (Buro 8020) en Tony Weggemans (Ayit Consultancy)
Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
Leden BMK krijgen een korting van 50 euro per persoon. Komt u met meerdere personen vanuit dezelfde organisatie? Dan krijgt iedere deelnemer nog eens 20 euro korting. De kortingen zijn stapelbaar! Leden BMK die met 2 of meer komen betalen dan dus slechts 275,- euro (ex btw) per persoon.  

De vraag naar kinderopvang neemt weer toe, er wordt steeds meer samengewerkt met het onderwijs, wetten worden geharmoniseerd en de financiering verandert.

Uzelf, uw organisatie en uw medewerkers moeten zich continue ontwikkelen om bij te blijven en om goede toekomstbestendige keuzes te kunnen maken. 

U neemt kennis van de veranderingen en kiest zelf positie in de markt! 

Tijdens deze geheel nieuwe editie van het HCB Seminar Checklist Kinderopvang krijgt u in 10 kwartier instrumenten en ideeën aangereikt waarmee u aan de slag kunt.

Komt u zich verder voorbereiden op de toekomst? Wij heten u van harte welkom op 11 oktober in Villa Jongerius in Utrecht. 

 

Programma Checklist Kinderopvang 11 oktober 2017

12.30 uur  Gezellige lunch in Villa Jongerius

13.30 uur  Opening en introductie 

13.35 uur  Yvette Vervoort, buro 8020 & Tony Weggemans, Ayit Consultancy


Recente ontwikkelingen

1. De toenemende vraag naar kinderopvang

In 2016 zijn er ruim 500 locaties hele dagopvang en ruim 200 in de buitenschoolse opvang bijgekomen. Het aantal geboorten stijgt en moeders met jonge kinderen zijn de afgelopen jaren meer uren gaan werken.
Hoe gaat u om met de toenemende vraag naar kinderopvang?

2. De samenwerking met het onderwijs

Steeds meer bestuurders en managers van kinderopvangorganisaties zoeken de samenwerking met schoolbesturen en -directeuren. Waarom zou u dat willen?


Directe financiering

3. Wat wordt uw boodschap naar uw klant?

Directe financiering biedt interessante mogelijkheden voor de marketing van uw aanbod, zowel bij de introductie als daarna. Gaat u ze actief gebruiken?

4. Hoe gaat u om met het debiteurenrisico?

Het debiteurenbeheer wordt ingewikkelder nu er een derde partij (DUO) bij komt. Dat kan een reden zijn de keuzes van uw organisatie op dit terrein te heroverwegen. Hoe pakt u dit aan?


Kwaliteit

5. Leidster-kindratio bij baby-opvang

Per 1 januari 2019 wijzigt de BKR voor baby’s van 1:4 naar 1:3. Hoe gaat u om met de effecten hiervan?

6. Permanente educatie, coaching en taalniveau 3F

Investeren in de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is een van de elementen van IKK. Hoe gaat u dat in uw organisatie implementeren? 


15.00 uur   Koffie/theepauze


15.30 uur   Yvette Vervoort, buro 8020 & Tony Weggemans, Ayit Consultancy


Harmonisatie peuterspeelzaalwerk

7. Marktwerking

Zowel peuterspeelzaalorganisaties als scholen worden meer en meer concurrenten op de markt van de kinderopvang. Wat verandert er daardoor in uw positie?

8. Combi-financiering van uw (product)aanbod

Peuteropvang kent 3 financieringsstromen: VVE-gelden, Asschergelden en kinderopvangtoeslag. Welke kansen en risico’s biedt deze combi-financiering?


Toekomstperspectief

9. Private of publieke financiering?

Inzicht in de discussie en het politieke spel. De opvatting dat de kinderopvang publiek gefinancierd moet worden neemt in kracht toe. Hoe ziet het krachtenveld eruit, wat willen de verschillende politieke partijen en wat wilt u?

10. Maak jezelf goed! Welke positie kiest u voor uw zelf?

Natuurlijk moet de overheid eindelijk een eenduidig langetermijnbeleid voor de kinderopvang ontwikkelen.

Maar hoe kunt u uw eigen organisatie positioneren in de markt?

 

16.30 uur   Lessons learned en aanvullende vragen

17.00 uur   Afsluiting en borrel in Villa Jongerius

 

 

Sprekers

Yvette Vervoort, directeur Buro8020, heeft veel ervaring in en een groot landelijk netwerk op het terrein van kinderopvang en onderwijs. Zij is sterk in het vertalen van theorie en beleidsontwikkelingen naar de praktijk en van internationale inspiratie naar de Nederlandse context. Yvette heeft specifieke ervaring in: IKC-ontwikkeling, brede scholen en huisvestingsvraagstukken.

Tony Weggemans (AYIT Consultancy; www.ayit.nl) is zelfstandig organisatie- en beleidsadviseur voor kinderopvang-, scholenorganisaties en gemeenten. Zijn belangrijkste werkveld is daarbij de bedrijfsvoering. Daarnaast is hij coördinator van het in 2004 door hem opgerichte Netwerk Professionals Kinderopvang (www.npkov.nl), waarbinnen staffunctionarissen van kinderopvangorganisaties ervaringen uitwisselen op het gebied van financiën, marketing en facilitair management. Ook treedt hij – zowel binnen als buiten de kinderopvang - op als begeleider van intervisiegroepen en organisatieopstellingen.


 


Praktische informatie

Villa Jongerius, Utrecht
11 oktober 2017
12.30 Gezamenlijke lunch 13.30 – 17.00 uur Seminar

De kosten voor dit HCB Seminar bedragen 345,- euro (ex btw) inclusief lunch, consumpties, alle presentaties (worden nagezonden) en een afsluitende borrel. Leden van BMK en oud deelnemers HCB betalen 295,- euro (ex btw). Komt u met 2 of meer vanuit dezelfde organisatie dan ontvangt u 20 euro korting per persoon. Leden BMK betalen dan nog slechts 275,- euro (ex btw) per persoon.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.


Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg