Programma

HCB Seminar en 2 masterclasses
Checklist Kinderopvang PRO
Een KINDCENTRUM: Waarom, hoe en wat?

HCB Seminar vrijdag 9 maart 2018 10.00 uur tot 17.00 uur
HCB Masterclasses vrijdag 23 maart en 6 april 2018 
13.30 – 17.00 uur met een lunch vanaf 12.30 uur

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag

Georganiseerd in samenwerking met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)

Kijkt u als aanbieder van kinderopvang of onderwijs positief naar de mogelijkheden van het aanbieden van een integraal en samenhangend aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar? En overweegt u of heeft u besloten dat in een KINDCENTRUM te gaan organiseren? Dan biedt deze reeks van 1 HCB Seminar en 2 masterclasses richting en houvast. Aan bod komen het WAAROM het HOE en het WAT.
 
Heel vaak begint men met het WAT. Kunnen we met de buitenschoolse opvang gebruik maken van ruimten in het schoolgebouw? We willen een combinatiefunctionaris. Maar het is belangrijk om eerst de WAAROM-vraag zo concreet mogelijk te beantwoorden. Het beginnen met de WAAROM-vraag zorgt ervoor dat u een gezamenlijk startpunt heeft. Dat voorkomt een hoop onduidelijkheid gedurende de volgende stappen in het proces.
 
Het voorbereiden en vormgeven van een KINDCENTRUM is een ingewikkeld proces. Hoe kun je enerzijds de verandering planmatig organiseren en tegelijkertijd zorgen voor de broodnodige ruimte om te ontdekken en te ‘spelen’ tijdens de reis? Hoe zorg je ervoor dat uw medewerkers het gewenste gedrag gaan vertonen en dat de verandering onomkeerbaar wordt?

Praktijkervaren sprekers Yvette Vervoort, Job van Velsen en Shirine Moerkerken leiden u door het proces en leren u valkuilen omzeilen. U werkt samen met hen aan vragen als:

-Wat zijn de redenen om te veranderen?
-Wat is uw gedroomde ideaalbeeld? Waar wilt u naartoe?
-Hoe komen we daar? Welke stappen moeten we zetten?
-Aan welke voorwaarden moeten we voldoen?
-Wat zal dan de uitkomst van het proces zijn?
-Hoe maken de we verandering onomkeerbaar?

Mogen wij u verwelkomen vanaf 9 maart 2018 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs in Den Haag?

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

U ontvangt als deelnemer het volgende boekenpakket:

* Hoe ik verander - Shirine Moerkerken
* Een KINDcentrum – Waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?
Yvette Vervoort en Job van Velsen


Programma

HCB Seminar: 9 maart
10.00 - 17.00 uur
EEN IKC ALS VERANDEROPGAVE
Yvette Vervoort en Shirine Moerkerken 

•Een kindcentrum als veranderopgave
•Actuele ontwikkelingen
en hun historische context
•We spreken allemaal Nederlands en toch verstaan we elkaar niet: samenwerken over grenzen van werelden, hoe doe je dat?
•Waarom het lastig is om organisaties te veranderen en waarom dat ook niet erg is
•Herkennen van verleidingsstrategieën om verandering tegen te houden
•Herkennen van patronen in je organisatie en bij de organisatie waarmee je samenwerkt
•Gebruiken van conflict om verandering te veroorzaken
•Kraken van disfunctionele patronen in je organisatie en bij de organisatie waarmee je samenwerkt
Juridische & bedrijfseconomische kaders
•Ondersteunende en knellende factoren
•Hoe maken we de verandering onomkeerbaar?

HCB Masterclass 1: 23 maart
13.30 uur - 17.00 uur met een lunch om 12.30 uur
WAAROM & VISIE
Yvette Vervoort & Job van Velsen

•De context van onderwijs en kinderopvang
•Beelden maken voor de toekomst: Wat is uw droom?
•De 4 waaromvragen: Het startpunt van uw gezamenlijke visie!
•Test uw overwegingen!
•Uw eigen bord spaghetti: Met wie ga ik samenwerken?
Wat bepalen we op welk niveau?
•Wie en wat heb ik er voor nodig?
•Visies op leren & ontwikkelen en op samenwerken met ouders

HCB Masterclass 2: 6 april
13.30 uur - 17.00 uur met een lunch om 12.30 uur
HOE KAN HET ER DAN UITZIEN?
Yvette Vervoort  & Job van Velsen

•Wat gaat uw kindcentrum bieden?
4 perspectieven: Kinderen, ouders, professionals, bestuur/organisatie
•Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland
Van voorbeelden naar uw eigen context; vertalen!
•Nieuw of bestaand?
•Verschillende werkelijkheden
Do’s and dont’s

Sprekers

Yvette Vervoort, directeur Buro8020, heeft veel ervaring in en een groot landelijk netwerk op het terrein van kinderopvang en onderwijs. Zij is sterk in het vertalen van theorie en beleidsontwikkelingen naar de praktijk en van internationale inspiratie naar de Nederlandse context. Yvette heeft specifieke ervaring in: IKC-ontwikkeling, brede scholen en huisvestingsvraagstukken. 

Job van Velsen is directeur/oprichter van Etuconsult, een adviesbureau op het gebied van integrale kindcentra, brede scholen en vernieuwende onderwijsconcepten, gevestigd in Almere. Hier richtte hij basisschool De Hasselbraam op, waarin de contouren van de brede school zichtbaar werden. Daarna ging hij een stap verder en realiseerde brede school Het Meesterwerk. Hij slaagde erin een aantal belangrijke elementen van het door hem, in samenwerking met zijn broer Ton van Velsen, ontwikkelde onderwijsconcept Etutorium in de praktijk te brengen. Als projectleider van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, een kenniscentrum dat door hem opgericht werd in opdracht van OCW, ondersteunde hij vervolgens samen met collega adviseurs honderden brede scholen en kinderopvangpartners. Job weet vanuit de praktijk hoe samenwerking tussen organisaties tot stand gebracht kan worden vanuit één gezamenlijke visie en hoe verbindingen gelegd kunnen worden tussen ouders, wijk en organisaties op het gebied van onder andere zorg, welzijn, sport en kunst & cultuur. Job ziet kindcentra als een leerplaats waar ontwikkeling, opvoeding en ontmoeting centraal staan. Zijn visie is dat dit leidt tot vernieuwing, verrijking en verbreding van onderwijs en ontwikkeling. Voor kinderen, ouders en professionals. En dus voor de Toekomst. Het zoeken naar verbindingen, deze versterken en benutten is ook de kern van wat Job met Etuconsult wil bereiken, onder andere als adviseur van diverse gemeenten en schoolbesturen bij de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Shirine leerde het ambacht van interventiekunde van een aantal leermeesters, die aan de wieg hebben gestaan van dit mooie vak. In 2008 richtte zij Strange | Strategy and Change op, een netwerk van interventiekundigen en kunstenaars die het bestaande denken binnen organisaties veranderen op een methodisch verantwoorde en voor betrokkenen respectvolle en veilige manier. Meer informatie is te vinden op www.strange.nl 

Overige informatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Den Haag
9 maart
10.00 - 17.00 uur seminar met om 12.30 uur lunch
23 maart en 6 april 2018
13.30 – 17.00 uur masterclass met om 12.30 uur lunch

De deelnamekosten aan de hele reeks van 1 HCB Seminar + 2 masterclasses bedragen € 1.095,- excl. BTW inclusief 3 lunches, alle presentaties (worden nagezonden), de boekenset en een afsluitende borrel na het laatste seminar. Leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en oud deelnemers HCB betalen de kortingsprijs van € 945,- ex BTW.

Indien u zich voor alleen het seminar op 9 maart of alleen voor de 2 masterclasses wilt inschrijven bedragen de deelnamekosten € 595,- ex BTW. Leden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en oud deelnemers HCB betalen de kortingsprijs van € 495,- ex BTW. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier. Let op: de boekenset is dan niet inbegrepen in de prijs. 

Kosteloze annulering is mogelijk tot twee weken voor dit seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg