Programma

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
14 juni 2018
13.30 – 17.00 uur met lunch van 12.30 tot 13.30 uur

Nieuwspoort Seminar AVG-proof in 10 kwartier - Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra

Bent u klaar voor de AVG per 25 mei 2018?                                                        Bekijk de flyer HIER!

Praktisch seminar om uw organisatie voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

m.m.v. Ina Brouwer, oud-politica en advocaat bij Borg Advocaten en Marius van Rijswijk, senior consultant bij Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

U werkt met kinderen in een kinderopvangorganisatie, basisschool of kindcentrum. Op 25 mei 2018 dient u te voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Bent u daar voldoende op voorbereid?

In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er terdege op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Tijdens het praktijkseminar ‘AVG-proof in 10 kwartier' krijgt u in 1 compacte middag  theoretische kaders aangereikt en gaat u aan de slag met: 

- De begrippen en kaders van de nieuwe wet

- De verschillen tussen de WBP en de AVG

- De implementatie; hoe voorkomt u dat het te complex wordt?

- De implementatie; hoe zorgt u er voor dat u stapsgewijs tot invoering komt?

- Toch een datalek, wat nu?

- De toezichthouder komt op bezoek; wat is mijn verhaal? 

Dit seminar is de herhaling van de editie op 9 februari die zeer goed is ontvangen.

Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij 'hun' school.

Mogen wij u welkom heten op 14 juni bij Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag?

 

Programma AVG-Proof in 10 kwartier op 14 juni 2018

12.30 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van Nieuwspoort

13.30 uur Blok 1: Kader en juridische aspecten

Ina Brouwer, oud-politica en advocaat bij Borg Advocaten

1. Basiselementen bescherming persoonsgegevens: Begrippen, speelveld en spelers 

2. Van de Wbp naar de AVG; de belangrijkste wijzigingen

3. Verplichtingen (beveiliging, datalekken, privacy by design, privacy by default, DPIA, bewerkersovereenkomsten)

4. Rechten van betrokkenen (leerlingen, ouders, onderwijzers, medewerkers) en informatieplichten

5. De toezichthouder komt op bezoek; wat nu? 

15.00 uur Koffie en thee

15.20 uur Blok 2: Implementatie

Marius van Rijswijk, senior consultant, Verdonck, Klooster & Associates (VKA)

6. Praktijkvoorbeelden (interactief)

7. Introductie privacy: waarom is privacy belangrijk, is het wel nieuw, moet ik bang zijn voor boetes?

8. De 8 belangrijkste thema's uit de AVG en wat moet ik nu concreet in 2018 doen per thema?

9. Hoe bescherm ik mijn online privacy: 12 tips & tricks

10. Wat gaat u morgen (anders) doen?  Vervolgstappen

17.00 uur Afsluitende borrel


 

Sprekers

ina brouwer.jpg

Ina Brouwer begon haar carrière als advocaat in Groningen en was vervolgens jarenlang werkzaam in de publieke sector. Ze was o.a. lid van het parlement en topambtenaar bij het Ministerie van SZW. Zij heeft internationale ervaring als vertegenwoordiger van Nederland bij de VN en de EU. Sinds haar herintreding als advocaat – in 2014 – benut Ina Brouwer haar bestuurlijke ervaringen in juridische geschillen bij overheid en ondernemingen. Zij specialiseert zich in privacy-vraagstukken, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook heeft zij kennis op het gebied van intellectueel eigendom, auteursrecht en governance-vraagstukken. Daarnaast wordt zij regelmatig ingeschakeld op het terrein van het onderwijsrecht en de zorg, zowel bij juridische kwesties in bestuurlijke verhoudingen als inzake de medezeggenschap (WMCZ). Ina Brouwer schreef enkele boeken en volgt met grote interesse de Europese en nationale ontwikkelingen in het auteursrecht, het merkenrecht, de privacy en het intellectueel eigendom. Ze adviseert en procedeert regelmatig op deze terreinen. Daarnaast is zij EU-expert Equal Rights en lid van de Commissie Buitenland van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Marius borstbeeld (002).jpg

Marius van Rijswijk werkt als privacy-expert bij Verdonck, Klooster & Associates. Hij heeft een ruime ervaring met het uitvoeren van AVG-maturity scans, Privacy Impact Assessments en het inrichten van de privacy organisatie. Hij brengt zijn juridische expertise en zijn managementervaring samen om organisaties te adviseren bij complexe privacy vraagstukken. Door zijn unieke ervaring weet hij wet- en regelgeving écht te vertalen naar de primaire processen van organisaties. Wet- en regelgeving krijgt immers alleen betekenis als het vertaalt wordt naar de concrete praktijk. Marius adviseert verschillende typen organisaties, van internationale multinationals, grote gemeenten tot kleine zorg- en welzijnsorganisatie. Hij bekijkt privacy (en de AVG) vanuit een praktische kant en risicogebaseerde benadering.

Praktische informatie

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag
14 juni 2018                                                                                                        Bekijk de flyer HIER!
13.30 – 17.00 uur Seminar met een gezamenlijke lunch vanaf 12.30 uur

De kosten voor dit HCB Seminar bedragen 295,- euro (ex btw) inclusief consumpties, de presentatie (wordt nagezonden) en een gezamenlijke lunch. 

Let op: Leden BMK betalen €255,- ex. BTW per deelnemer (i.p.v. € 295,-). Dit geldt ook voor tegelijkertijd aangemelde directeuren en bestuurders bij ‘hun’ school.

Oud deelnemers HCB betalen eveneens de kortingsprijs van  €255,- ex. BTW per deelnemer.

U kunt kosteloos annuleren tot 2 weken voor het seminar. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

Inschrijven

Contact

Haags Congres Bureau
Herenstraat 42
2271 CH Voorburg 
T. 06 - 41215181 
E. info(at)haagscongresbureau.nl

Volg Ons

twitter.jpg  linkedin.jpg 

Partners

 Logo BB.jpg

managementboek.jpg